Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"

Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 647 80 50
Telefon
32 645 75 13
Telefon
32 647 80 50
Adres rejestrowy
Ulica
Źródlana 3
Kod pocztowy
32-310
Miejscowość
Kolbark
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
Gmina
Klucze
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000160271
REGON
35671185700000
NIP
637-20-01-588
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie „KLUCZ” działa w następujących sferach:
1) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej,
7) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalność charytatywna,
15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16) promocja i organizacja wolontariatu;
17) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,
18) wspieranie i realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
teatr
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
porządek, bezpieczeństwo publiczne
zrównoważony rozwój
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Katarzyna Pogwizd-Bąchór, Członek Zarządu
Tadeusz Posełek, Skarbnik
Agnieszka Ścigaj, sekretarz zarządu
Ryszard Kamionka, wiceprezes zarządu
Wiesław Pietras, prezes zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej