Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 647 80 50
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Kontakt telefoniczny w godz. 8.00 - 16.00.
Ulica
Źródlana 3
Kod pocztowy
32-310
Miejscowość
Kolbark
Województwo
małopolskie
Powiat
olkuski
Gmina
Klucze
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (winda, podjazd, łazienki, pętla indukcyjna, tyflomapa).
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000160271
REGON
35671185700000
NIP
6372001588
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
50
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"

przekaż darowiznę

Stowarzyszenie „KLUCZ” działa w następujących sferach:

1) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej,
7) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalność charytatywna,
15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16) promocja i organizacja wolontariatu;
17) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,
18) wspieranie i realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc psychologiczna
poradnictwo specjalistyczne
schronienie, nocleg
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Adam Kamionka, prezes zarządu
Ewa Kania, wiceprezes zarządu
Ryszard Kamionka, członek zarządu
Tadeusz Posełek, skarbnik
Wiesław Pietras, członek zarządu
Reklama

Oddziały, koła, placówki

Środowiskowy Dom Samopomocy

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
22845000050000000067380001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej