Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja "Senectus" w likwidacji

Fundacja "Senectus" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Mireckiego 11
Kod pocztowy
81-229
Miejscowość
Gdynia
Województwo
POMORSKIE
Powiat
Gdynia
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000178700
REGON
19300091200000
NIP
958-14-51-966
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez: 1/ rzecznictwo interesów osób starszych, 2/ zmianę nastawienia społecznego do ludzi starszych, 3/ walkę ze stereotypem człowieka starego i tworzenie przeciwwagi dla "kultu młodości", 4/ jasne określenie roli społecznej osób starszych, a w szczególności warunków integracji i solidarności międzypokoleniowej, 5/ propagowanie idei "społeczeństwa dla wszystkich grup wiekowych", 6/ propagowanie i czerpanie wzorców z Unii Europejskiej, 7/ aktywizowanie i wspieranie działań wewnątrz-grupowych, 8/ aktywizowanie fizyczne, psychiczne i społeczne osób starszych, 9/ ułatwianie zaspokajania ludziom starszym potrzeb edukacyjnych, kulturalnych oraz społecznych, 10/ pomoc osobom starszym w jak najdłuższym zapewnieniu im samowystarczalności, 11/ reklamę społeczną, 12/ prowadzenie terapii zajęciowej, szkoleń i grup wsparcia dla osób starszych, 13/ założenie i prowadzenie domów seniora, 14/ rozwijanie środowiskowych centrów seniora, 15/ działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą w tym zakresie, 16/ szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych, 17/ współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, rządowymi, osobami prawnymi, fizycznymi, klubami sportowymi.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej