Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pomorska Fundacja "Słonecznik" w likwidacji

Pomorska Fundacja "Słonecznik" w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 685 87 16
Telefon
58 685 87 16
Adres rejestrowy
Ulica
Sambora 4
Kod pocztowy
83-330
Miejscowość
Żukowo
Województwo
POMORSKIE
Powiat
kartuski
Gmina
Żukowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000197813
REGON
19302887900000
NIP
957-08-90-113
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Motto Pomorskiej Fundacji "Słonecznik":

"TRAKTOWAĆ NIEMOŻLIWE TAK, JAKBY BYŁO MOŻLIWYM"

Naszą misją jest sprawiać radość dzieciom, pomagać dorosłym, a o starszych nie zapominać!

Statutowym celem działań Fundacji jest wspieranie działań społecznie i gospodarczo użytecznych w dziedzinach ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, opieki i pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych

Prowadzone działania:
organizowanie i wdrażanie projektów promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej społeczeństwa na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
wspieranie rozwoju i stymulowanie badań naukowych oraz prac o charakterze wdrożeniowym
uczestniczenie w międzynarodowych i krajowych programach i projektach zgodnych z celami Fundacji
aktywne pozyskiwanie środków wsparcia z funduszy pomocowych krajowych, Unii Europejskiej i innych krajów
wspieranie działań dla wyrównania szans grup defaworyzowanych społecznie
wspieranie inicjatyw oraz czynny udział w programach rozwoju demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej
organizowanie i finansowanie programów naukowo badawczych, konferencji i seminariów, sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz spotkań środowiskowych z uwzględnieniem działalności samorządowej
promocję zachowań i działań pro-ekologicznych
prowadzenie działalności dydaktyczno-oświatowej i profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych, przedszkolach, szkolnych i pozaszkolnych
wszechstronną współpracę krajową i międzynarodową z jednostkami służby zdrowia, uczelniami wyższymi, instytucjami państwowymi, firmami prywatnymi, samorządami gospodarczymi, zawodowymi i terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi a także osobami fizycznymi objętymi celami Fundacji.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej