Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
601 147 413
Telefon
792 246 466
Adres rejestrowy
Ulica
Józefa Chełmońskiego 1 lok. D/4
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski
Województwo
wielkopolskie
Powiat
ostrowski
Gmina
Ostrów Wielkopolski
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro obsługi Beneficjentów Fundacji "Nadzieja" , dostępne dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Poznaniu przy Os. Powstańców Warszawy 5L.
Adres kontaktowy
Ulica
skr. poczt. 082 .
Kod pocztowy
63-400
Miejscowość
Ostrów Wielkopolski 1
Województwo
wielkopolskie
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000198280
REGON
25162004700000
NIP
6222566863
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Przekaż 1,5% na KRS 0000198280

Przekaż 1,5% na KRS 0000198280

Autor/źródło: Fundacja "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2019

Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2019

Autor/źródło: Nie czekaj! Zgłoś swój pomysł już dziś!

II Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2020

II Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2020

III Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2021

III Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2021

IV Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2022

IV Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2022

Miniatura Przekaż 1,5% na KRS 0000198280
Miniatura Ogólnopolski Konwent pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2019
Miniatura II Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2020
Miniatura III Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2021
Miniatura IV Ogólnopolski Konwent: pt.: "Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego" Warszawa 2022

Zgłoś swój pomysł na poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce

Nie czekaj! Działaj już dziś!

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych działa już prawie dwie dekady (w tym 19-ście jako OPP) na polu pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Przez ten czas zrealizowała również  liczne programy prewencyjne i kampanie medialne. Ponadto Fundacja czynnie uczestniczy w życiu naukowym, wykorzystując swoje doświadczenie do wnoszenia w nie problematyki wypadków drogowych (w tym profilaktyki), probacji ich sprawców, a także rehabilitacji i życia osób niepełnosprawnych. W swojej działalności na rzecz pożytku publicznego wspiera także rozwój techniki, patronuje badaniom naukowym w zakresie wynalazczości i innowacyjności w celu rozpowszechnienia i wdrożenia nowych rozwiązań technicznych do praktyki gospodarczej. Terenem działania Fundacji "Nadzieja" Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych jest obszar całego kraju, a podopiecznymi Fundacji osoby niepełnosprawne zamieszkujące różne strefy Polski. W większości w małych miasteczkach i wsiach. Z tego też względu celem Fundacji jest integracja i aktywność grupy społecznej na rzecz, której działa. W swojej pracy koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu tych osób poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa beneficjentów fundacji w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Już od dekady Fundacja kontynuuje program sumarycznej rehabilitacji pourazowej mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Co za tym pociąga - ograniczenie liczby osób niepełnosprawnych całkowicie biernych, zależnych od opiekunów lub opieki instytucjonalnej.
Dzięki pełnemu zaangażowaniu i intensywnej działalności Postanowieniem z dnia 08 marca 2005 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , w sprawie sygn. akt: PO.XXII NS-REJ.KRS/573/5/970 uzyskała status organizacji pożytku publicznego.
Fundacja “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej, przeważającą część zgromadzonych środków przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).
Co ma m.in. za zadanie:

 • poprawę dotychczasowej sprawności osób niepełnosprawnych, zwiększenie umiejętności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,
 • redukcję odczuwanego poziomu lęku i niepewności w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu w życiu codziennym,
 • usprawnienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,
 • pomoc w nauce i rozwoju samodzielności życiowej,
 • likwidację barier uniemożliwiających normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • przywrócenie możliwie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz umożliwienie stopniowego wkraczania Beneficjentów ostatecznych, w aktywne życie swoich społeczności lokalnych.
  Poza tym działalność Fundacji “Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych opiewa w szczególności na:
 • kontynuacji akcji informacyjnej o działaniach Fundacji i możliwościach uzyskania pomocy ze strony Fundacji;
 • inicjowaniu współpracy na rzecz pożytku publicznego, w sferze realizacji zadań statutowych Fundacji, z właściwymi organami władzy, ośrodkami, organizacjami czy instytucjami, zmierzającej do zwielokrotnienia efektów swojej pracy;
 • aplikowania o środki finansowe w formie dotacji na działalność statutową Fundacji, jak i indywidualne potrzeby swoich podopiecznych;
 • szukaniu darczyńców i sponsorów;
 • przyjmowania, rozpatrywania i realizacji podań, próśb i wniosków od osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członków ich rodzin;
 • odwiedzania chorych w wyniku wypadku drogowego;
 • etycznego przeprowadzania wywiadów w kontekście okoliczności mających na celu rozpoznanie położenia społecznego i warunków egzystencji osób starających się o wsparcie finansowe;
 • stosowania stałego kontaktu z podopiecznymi Fundacji celem świadomości i orientacji o bieżącej sytuacji co do potrzeb i stanu zdrowia chorego oraz służenia mu w zakresie zadań statutowych Fundacji bezpośrednim wsparciem;
 • działania mające na celu odzyskania przez ofiary i ich rodziny równowagi wewnętrznej poprzez wsparcie psychiczne;
 • prowadzenia konsultacji, doradztwa i pomocy w zakresie zgromadzenia niezbędnych dokumentów w sprawach formalno-urzędowych z tego tytułu;
 • współpracy z wolontariuszami na poziomie społecznie odpowiedzialnych działań na rzez pożytku publicznego oraz w ramach działalności statutowej Fundacji “Nadzieja”;
 • czynnym tworzeniu tzw. "siatki wolontarystycznej włączając swoich podopiecznych w działalność społeczną Fundacji, polegającą na budowie systemów i struktur związanych z wzajemną pomocą. Kształtowania u tych osób, postaw odpowiedzialności, empatii i otwartości poprzez zachęcanie ich do podejmowania społecznie odpowiedzialnych działań w tym realizowanie programów autorskich, służącym społecznością w których żyją;
 • organizacji różnych imprez w celu pozyskania funduszy;
 • organizacji w ramach programu „ Rehabilitacja i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”, cyklicznych, grupowych wyjazdów osób niepełnosprawnych w wyniku wypadków komunikacyjnych wraz z opiekunami na 14-to dniowe turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne;
 • kontynuacji podjętych w latach ubiegłym, programów pomocowych.

Doświadczenia jakie płyną z długoletniej pracy z ofiarami wypadków komunikacyjnych oraz pozyskiwanych w tym temacie wyników badań, statystyk i raportów, upoważniły Fundację do wyraźnego zaakcentowania i wskazania, jak bardzo wysokie są koszty społeczne rehabilitacji powypadkowej i tym samym wywrzeć określone skutki kulturowe. Traktując swoją misję szeroko, Fundacja dostrzega przy tym konieczność poprawy profilaktyki systemowej, nastawionej na ograniczenie liczby osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. W związku z czym w 2018 roku Fundacja „Nadzieja” powołała do życia Ogólnopolski Program „Bądź bezpieczny na drodze”, którego misją jest integracja wszystkich środowisk zawodowych i społecznych wokół tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ogólnopolski Program „Bądź bezpieczny na drodze” to inicjatywa długofalowa, której założony wstępny czas realizacji to 2018 – 2025 rok. Podsumowanie efektów całorocznej pracy uczestników programu, następuje podczas osobistego spotkania, na corocznie organizowanym Ogólnopolskim Konwencie pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Do tej pory odbyły się już cztery edycje wydarzenia, tj.: 11 października 2019 roku, 02 października 2020 roku,  28-29 października 2021 roku i 27-28 października 2022 roku w Warszawie.  Zainicjowane przez Fundację „Nadzieja” spotkania przedstawicieli organów publicznych ze wszystkich sektorów związanych z celami bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z sektora administracji, nauki, biznesu, transportu i infrastruktury, środowiska, zdrowia publicznego, sprawiedliwości i turystyki oraz policji, znalazło duże poparcie w społeczeństwie, a także wśród szerokiego grona instytucji BRD, a do aktywnego uczestnictwa w programie (z wykorzystaniem własnych zasobów instytucjonalnych), przystępują kolejne podmioty. Podjęte działania okazały się sukcesem – wszystkie konferencje zaowocowały utworzeniem list postulowanych rozwiązań innowacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych, które przesyłane są do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów skąd dalej rozdysponowane zostają do poszczególnych resortów. Wiele rozwiązań znajduje już zastosowanie w praktyce, inne posłużyły do opracowania projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030.  Realizowany program już odnotowuje pozytywne rezultaty: liczba osób zabitych w wypadkach drogowych w 2021 r. była mniejsza o 10% niż w 2020 r. i o 22% niż średnio w latach 2015-2019, natomiast w 2022 roku, po raz pierwszy w historii na polskich drogach odnotowano tak niską śmiertelność ( poniżej 2 tys. osób tj. o 362 osoby mniej niż w 2021 roku i o 608 osób mniej niż w roku 2020). Cieszymy się, że praca Fundacji jest zauważana i doceniana – 25 listopada 2022 roku decyzją kapituły konkursu organizowanego m.in. przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Drogowego, Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych została laureatem nagrody „Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022” w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości, innowacyjności
badania naukowe

Zarząd

Aleksandra Kieres, Prezes Zarządu Fundacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej