Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pomocy Osobom i Rodzinom Osób Uzależnionych od Narkotyków "Odyseja"

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pomocy Osobom i Rodzinom Osób Uzależnionych od Narkotyków "Odyseja"
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Pszczyńska 128B
Kod pocztowy
44-335
Miejscowość
Jastrzębie-Zdrój
Województwo
śląskie
Powiat
Jastrzębie-Zdrój
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000059882
REGON
27697838700000
NIP
633-20-42-049
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
„Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy osobom i rodzinom osób uzależnionych„ zwane dalej „STOWARZYSZENIEM" jest dobrowolnym, samorządnym Stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi dobrej woli, mającym na celu wspieranie i wspomaganie inicjatyw zmierzających do przeciwdziałania uzależnieniom oraz integrację w działaniach zapobiegających wszelkim uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Celem Stowarzyszenia jest:
1.Wielostronne propagowanie oraz promocja działań zmierzających do realizacji celów „Stowarzyszenia"
2.Ochrona rodzin osób uzależnionych przed skutkami degradacji życia rodzinnego.
3.Wspieranie wszelkich działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom.
4.Działanie na rzecz edukacji antyuzależnieniowej.
5.Reprezentowanie interesów „Stowarzyszenia" na zewnątrz.
6.Promocja działań na rzecz profilaktyki od uzależnień.
7.Zacieśnianie kontaktów międzyludzkich – organizowanie życia społeczno – kulturalnego.
8.Prowadzenie działalności wydawnicze o tematyce społecznej.
9.Współpraca ze środkami masowego przekazu.
10.Przeprowadzenie działalności badawczej dotyczącej profilaktyki uzależnieniowej.
11.Wprowadzanie nowych technik i metod w profilaktyce uzależnień.
12.Działalność twórcza i artystyczna.
13.Działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków „Stowarzyszenia".

„Stowarzyszenie" realizuje swoje cele poprzez:
1.Współpracę z Samorządami Terytorialnymi, służbą zdrowia, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Policją, oświatą oraz innymi organizacjami społecznymi, instytucjami powiatowymi i gminnymi.
2.Współdziałanie z zakładami i przedsiębiorstwami.
3.Współudział przy opracowywaniu propozycji uchwał dla Rady Miasta, Powiatów na rzecz potrzeb ludzi – zwłaszcza uzależnionych.
4.Rekomendowanie przedstawicieli „ Stowarzyszenia" do Komisji Rady Miasta, Powiatów oraz innych organów i ugrupowań.
5.Bezpłatną pomoc prawną w zakresie ustawodawstwa o ochronie zdrowia i ochronie praw człowieka.
6.Współpracę z zagranicznymi i krajowymi stowarzyszeniami o podobnym profilu oraz kościołami, posłami i senatorami RP.
7.Zdobywanie funduszy na szkolenia członków oraz działalność edukacyjną i promocyjną.
8.Udzielanie pomocy członkom „Stowarzyszenia" w sprawach zawodowych.
9.Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz realizacji celów „Stowarzyszenia".

Prowadzone działania
Program Stowarzyszenia wychodzi naprzeciw „Założeniom do programu poprawy bezpieczeństwa w Jastrzębiu Zdroju". Przede wszystkim pod wzglądem następujących stwierdzeń:
-Powinności nawiązywania współpracy wszystkich instytucji i organizacji działających na tym samym terenie a zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych;
-Przeciwdziałaniu trudności jakim jest rozproszenie kompetencyjne;
-W sprawie przeciwdziałania zagrożeniom występującym w naszym mieście (przede wszystkim zagrożenia rozmaitymi patologiami społecznymi a szczególnie narkomanią i alkoholizmem)
-Działalność Stowarzyszenia także koncentruje się w swoim programie na przeciwdziałaniu patologiom społecznym(narkomanii, alkoholizmowi szczególnie wśród młodzieży), poszerzaniu możliwości spędzania wolnego czasu(mając na względzie szczególnie młodzież, wprowadzaniu programów edukacyjno-profilaktycznych, rozpoznawaniu i monitorowaniu zagrożeń poprzez formy społeczne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej