Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
33 854 33 99
Telefon
500 231 259
Adres rejestrowy
Ulica
Partyzantów 2A
Kod pocztowy
43-450
Miejscowość
Ustroń
Województwo
śląskie
Powiat
cieszyński
Gmina
Ustroń
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000110528
REGON
07239422400000
NIP
548-23-13-354
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Można Inaczej" powstało w 2000r z inicjatywy ustrońskich nauczycieli, którzy dostrzegli konieczność systematycznej i fachowej pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Aktualnie stowarzyszenie liczy 40 członków. Są to głównie nauczyciele oraz studenci. Większość członków Stowarzyszenia posiada zawodowe przygotowanie do pracy z dziećmi oraz z rodzinami znajduj±cymi się w trudnej sytuacji i potrzebującymi pomocy.

Podstawową działalnością jest prowadzenie Ośrodka Pracy z Dziećmi i Młodzieżą "Można inaczej" oraz oddziałów ośrodka we wszystkich dzielnicach miasta. Ośrodek świadczy swoim podopiecznym usługi w zakresie pracy socjoterapeutycznej, pomocy w nauce szkolnej, organizacji zajęć profilaktyczno-rozwojowych oraz terapii zajęciowej. Specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą także poradnictwo dla rodziców dzieci. Stowarzyszenie jest także pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej imprezy "Ustroński Piknik Rodzinny" oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka "Ustroniaczek". Ośrodek szkoli również wolontariuszy, grupa wolontariuszy liczy obecnie 20 osób , koordynuje pracę zespołów interdyscyplinarnych ds. rodzin. Na wszystkie podejmowane przez nas inicjatywy staramy się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł. Zwykle jednak coroczny budżet nie pozwala realizować wszystkich pomysłów, tym bardziej że prowadzenie stałych zajęć dla dzieci i młodzieży jest dla nas sprawą priorytetową i na nią przeznaczamy 95% zdobytych funduszy.

Cele Stowarzyszenia:

  1. Pomoc dzieciom i rodzinom znajduj±cym się w trudnych sytuacjach życiowych.
  2. Prowadzenie działań profilaktycznych zapobiegających różnym formom niedostosowania wśród dzieci i młodzieży.
  3. Poznawanie i propagowanie nowoczesnych metod pomocy dzieciom i młodzieży.
  4. Tworzenie warunków organizacyjnych dla działań na rzecz pomocy dzieciom.
  5. Podejmowanie inicjatyw służ±cych integracji środowisk i instytucji na rzecz pomocy dzieciom.

Reklama
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej