Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Militarny Instytut Historyczny"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 540 975
Adres rejestrowy
Ulica
Cieszyńska 70
Kod pocztowy
43-300
Miejscowość
Bielsko-Biała
Województwo
śląskie
Powiat
Bielsko-Biała
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000472516
REGON
24333318200000
NIP
547-21-47-397
Rok powstania
2013
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja "Militarny Instytut Historyczny" powstała w celu propagowania Historii Oręża Polskiego, promocji Obronności i Narodowych Sił Rezerwowych.
Utworzenie fundacji było konsekwencją wieloletnich działań, aktywności, animacji, tworzenia projektów społeczno-kulturalnych a także pracy w innych organizacjach.

Fundacja poprzez "Żywe lekcje historii" kształtuje postawy patriotyczne i prowadzi aktywną działalność mającą na celu popularyzacje oraz ułatwianie społeczeństwu dostępu do wiedzy historycznej, wojskowej oraz edukacyjnej.
Upowszechnia wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, sportu oraz zdrowia.
Do zadań Fundacji należą również: popularyzacja literatury z tego zakresu, wspieranie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i oświatowym, w tym w szczególności dotyczących edukacji historycznej i wojskowej oraz popularyzowanie wartości patriotycznych oraz popularyzacja dziedzictwa narodowego jak również organizacja imprez w miejscach zapomnianych bitew i wydarzeń z udziałem Żołnierza Polskiego.
Od momentu powstania Fundacja popularyzując wiedzę historyczną i wojskową inspiruje, organizuje i prowadzi działania z nią związane, zajmuje się szerzeniem i promocją zainteresowań militarno-kolekcjonerskich w atmosferze pokojowego wykorzystania techniki wojskowej. Fundacja również realizuje wiele działań ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych
Fundacja współpracuje z Uczelniami i szkołami o profilu wojskowym, Muzeami oraz organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi popularyzację wiedzy o historii Oręża Polskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Natalia Wójcik, Wiceprezes
Patrycja Wojtak, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej