Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja Godne Życie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
32 261 91 44
Telefon
505 582 720
Adres rejestrowy
Ulica
Gwardii Ludowej 107 lok. 16
Kod pocztowy
41-303
Miejscowość
Dąbrowa Górnicza
Województwo
śląskie
Powiat
Dąbrowa Górnicza
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000139088
REGON
27793181500000
NIP
629-22-36-680
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Fundacja Godne Życie została założona w 2002 r. przez Państwa Irenę i Lechosława Juszczyków oraz Marka Cupiała.
Powstała by pomagać rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a przede wszystkim otaczać opieką dzieci i młodzież ze środowisk potrzebujących wsparcia.
Fundacja zaspokaja i rozwija potrzeby poznawcze dziecka poprzez uczestnictwo w realizacji programu poszczególnych pracowni. Obecnie prowadzone są zajęcia w pracowniach: multimedialnej, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych, reedukacji oraz nowych: relaksacji i integracji, mechatroniki, krawieckiej, technicznej. Prowadzimy również kurs j. angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz zajęcia logicznego myślenia.
Dziecko w relacjach z instruktorami i innymi dziećmi ma możliwość uczenia się reguł obowiązujących w społeczeństwie i korzystnych wzorców zachowań. Fundacja „Godne Życie” poprzez uczestnictwo w zajęciach, dostarcza dziecku wiedzy o nim samym, co z kolei wpływa na kształtowanie się ważnej cechy osobowości tj. poczucia własnej wartości oraz realnego oceniania własnych możliwości. Ponadto nasza placówka jest dla dziecka miejscem zaspokajania potrzeb uznania, akceptacji, przynależności do grupy oraz nawiązywania pierwszych związków emocjonalnych o innym znaczeniu niż w rodzinie.
Warunki materialne, w jakich wzrastają nasi podopieczni, ich sytuacja rodzinna rzutują na ich pozycję w szkole, na ich osiągnięcia w nauce i sposoby zachowywania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Determinują więc w pewnym stopniu start w życie społeczne.
Uczenie poszczególnych umiejętności i dobrych nawyków, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, to ważny cel działalności Fundacji. Po kilku latach pracy z uczestnikami zajęć wiemy, że nie jest to możliwe bez stworzenia im warunków bezpiecznych, stałych relacji z kadrą prowadzącą zajęcia. Dopiero wówczas, mając do niej zaufanie, dzieci zaczynają się otwierać i mówić stopniowo o swoich problemach rodzinnych, z których niejedne przekraczają miarę wytrzymałości ich młodego wieku.
Fundacja jako placówka wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci stwarza warunki niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju, pomaga w przygotowaniu do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża młodego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w codziennym życiu. Kształtuje zatem określone podstawy moralne.
Zajęcia w Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Nie polega on na usuwaniu samych zagrożeń bo to jest praktycznie niemożliwe lecz na wzmocnieniu w dzieciach tego co czyni ich bardziej odpornym na zagrożenia.
Wszystkie działania naszej placówki przyczyniają się do lepszego samopoczucia młodzieży, otwarcia na świat pomimo trudności rodzinnych. Najważniejsze jest to by nasi podopieczni nosili w sercach jakiś cel, by ich życie nie było biernym trwaniem.
Obecnie prowadzimy zajęcia w 4 placówkach na terenie miasta:

  • budynek WTZ, ul. Gwardii Ludowej 107
  • budynek ZSO 2, ul. Prusa 3
  • budynek ZST, ul. Królowej Jadwigi 12
  • budynek ZHP, ul. Królowej Jadwigi 8

Fundacja prowadzi również poradnictwo prawne i psychologiczne.
Poradnictwo psychologiczne realizowane jest poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii. Obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną a także terapię. Poradnictwo prawne realizowane jest przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego a także zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe zasady naszej działalności:

Nasza filozofia to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.

Nasz podstawowy cel to zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.

Nasza fachowość to ponad ośmioletnie doświadczenie, dziesiątki zrealizowanych projektów, najbardziej doświadczona kadra pracownicza.

Naszą wiedzą i informacjami służymy zawsze naszym wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.

Nasza odpowiedzialność za sprawy wychowawcze pozwala nam definiować nasze działania.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej