Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi

Fundacja Domy Samotnych Matek z Dziećmi
Kontakt
Telefon
17 581 54 23
Telefon
17 581 54 23
Adres rejestrowy
Ulica
Łysakówek 16
Kod pocztowy
39-305
Miejscowość
Łysakówek
Województwo
podkarpackie
Powiat
mielecki
Gmina
Borowa
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000168758
REGON
83135639200000
NIP
817-19-39-509
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
a) Niesienie pomocy ludziom doświadczonym przez los, w szczególności dotkniętym bezdomnością i bezrobociem, poprzez zapewnienie im schronienia i wyżywienia w utworzonych do tego celu ośrodkach Fundacji;
b) Prowadzenie domów opieki stacjonarnej dla matek samotnie wychowujących dzieci, stanowiących ośrodki interwencji kryzysowej, jak również ochronę ich praw także na drodze sądowej w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
c) Pomoc młodym ludziom, określanym mianem "trudnej młodzieży" w przeciwdziałaniu coraz częściej dotykającej tej grupy marginalizacji społecznej i brakiem zainteresowania ze strony społeczeństwa;
d) Pomoc finansowa i organizowanie stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, spełniających warunki stawiane przez Fundację;
e) Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, instytucjami i fundacjami, realizującymi cele, o których mowa w ppkt a - d.

Prowadzone działania:
Aktualnie organizacja udziela w sposób permanentny wsparcia swoim klientom w postaci pomocy żywnościowej, pomagała w roku 2004 Stowarzyszeniu Trzeźwościowemu "Nowe Życie" w organizacji imprez dla dzieci ze środowisk patologicznych. W roku bieżącym udzieliła pomocy w wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Mielcu, dostarczając sprzęt medyczny oraz meble otrzymane od "SerafimNl" Fundation.
Dom Samotnej Matki skalą działania obejmuje 11 gmin powiatu.
Rok 2007 w Europie Zachodniej był ogłoszony rokiem przeciwdziałania przemocy domowej. Czas więc by Polskie włączyło się aktywnie w profilaktykę i przeciwdziałanie temu zjawisku.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej