Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pomoc za Pomoc"
Kontakt
Telefon
14 681 78 33
Adres rejestrowy
Ulica
Tuwima 2
Kod pocztowy
39-200
Miejscowość
Dębica
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000151976
REGON
69174109500000
NIP
872-21-56-922
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Pomoc ofiarom bankructw i upadłości gospodarczej; pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych; świadczenie pomocy osobom chorym, samotnym, w podeszłym wieku, bezdomnym, ofiarom przemocy w rodzinie; pomoc świadczona na rzecz zwierząt; wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Fundacji.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:
Organizowanie poradnictwa, szkoleń i pomoc finansową i materialną ofiarom bankructw, oraz ich rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej; finansowe i materialne wspieranie Ośrodków i placówek prowadzących leczenie, rehabilitację i edukację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; pomoc finansowa i materialna Domom Dziecka i innym placówkom opiekuńczym dla sierot; pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym; wspieranie finansowe, materialne, organizowanie spotkań, pomocy terapełtycznej dla osób samotnych, w podeszłym wieku, bezdomnych, ofiar przemocy w rodzinie, oraz wspieranie placówek zajmujących się tego typu działalnością; dofinansowywanie kosztów leczenia osobom chorym potrzepującym takiej pomocy; finansowe i materialne wspieranie placówek leczniczych dla dzieci i młodzieży; wszelkie działania pomocne przy ochronie środowiska, pomoc finansowa, materialna, szkolenia, wydawanie folderów i innych publikacji; świadczenie pomocy na rzecz ratowania zwierząt np. dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym, wspieranie placówek typu ZOO, schronisk dla bezdomnych zwierząt, ochrona zagrożonych gatunków, oraz wszelkie inne działania pomocne w realizacji tego celu; działalność wydawnicza związana z propagowaniem celów fundacji; organizacja i rozdział darów.

Obszary działań i ich odbiorcy

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej