Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Dzieci Serc
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 355 794
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 16.00 - 18.00 oraz soboty lub niedziele w zależności od uczestnictwa w uroczystościach, lub organizowania uroczystości
Ulica
Abramska 2
Kod pocztowy
34-381
Miejscowość
Radziechowy
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000121276
REGON
07280878900000
NIP
553-22-50-131
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
120
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
-Świadczenie pomocy osobom chorym.
-Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
-Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
-Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
-Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
-Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawności lub patologii społeczną.
-Promowanie patriotycznych postaw zwłaszcza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie kieruje swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim i częściowi bielskim, obejmuje pomocą 120 osoby.

 1. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w świetlicy w godz. 14.00 - 18.00.
 2. Coroczna organizacja imprez sportowych: XIV Paraolimpiada, XII Rajdu "Razem Raźniej" na Matyskę.
 3. XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu organizowany "Bieg Radości" - z udziałem osób chorych na zespół Downa.
 4. Organizacja dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem w czasie wakacji dla 63 uczestników w tym 33 ON w tym 9 na wózkach inwalidzkich.
 5. Promocja wolontariatu.
 6. Coroczna Piesza Pielgrzymka "Ogień Lolek" z Bielska do Radziechów.
 7. VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - więcej na www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl
 8. Ogólnopolski konkurs na Biżuterie Patriotyczną "Kocham Cie Polsko" - wernisaż 330 prac.
 9. IX Zaduszki Narodowe oraz spektakl plenerowy o tematyce Powstania Styczniowego.
 10. Udział w pieszych pielgrzymkach w tym czterodniowej do Częstochowy, w Łękawicy - śladami O. Michała Tomaszka.
 11. Współorganizowanie 1 marca Dnia Żołnierzy Niezłomnych.
 12. Udział 3 maja w Wiśle w uroczystościach upamiętniających przemarsz oddziału "Bartka".
 13. Zbiórka odzieży dla potrzebujących.
 14. Wyjazd na zabawę do Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach.
 15. Udostępnienie konta dla ON na zbiórkę z 1%.

Utworzenie i finansowanie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju rewalidacją i rehabilitacją.
 • Edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 • Pomoc psychologa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne.
 • Zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych.
 • Organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic i ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych jak również dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ogólnousprawniających, obozów wędrownych i kolonii.
 • Organizowanie zawodów sportowych, paraolimpiad, rajdów.
 • Organizowanie przeglądów piosenek, festiwali, występów teatralnych. Organizowanie poradnictwa, szkoleń, infrastruktury i wykładów z zakresu rehabilitacji, rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Organizowanie wyjazdów na basen i na hipoterapię.
 • Pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
 • Organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych.
 • Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci chorych.
 • Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 • Organizacja i rozdział darów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Jadwiga Klimonda, prezes
Małgorzata Mika, skarbnik
Renata Kowalczyk, wiceprezes
Jadwiga Konior, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej