Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Stowarzyszenie Dzieci Serc
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 355 794
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
pon. - pt. w godz. 16.00 - 18.00 oraz soboty lub niedziele w zależności od uczestnictwa w uroczystościach, lub organizowania uroczystości
Ulica
Abramska 2
Kod pocztowy
34-381
Miejscowość
Radziechowy
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Radziechowy-Wieprz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000121276
REGON
07280878900000
NIP
5532250131
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele Stowarzyszenia:
-Pomoc w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych.
-Pomoc sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.
-Świadczenie pomocy osobom chorym.
-Pomoc w wyrównywaniu szans dzieciom i młodzieży w ich rozwoju i usamodzielnianiu.
-Działanie na rzecz integracji dzieci z różnych środowisk.
-Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
-Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa.
-Wspieranie osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
-Wspieranie i edukacja rodzin dotkniętych niepełnosprawności lub patologii społeczną.
-Promowanie patriotycznych postaw zwłaszcza wśród młodzieży.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie kieruje swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie żywieckim i częściowi bielskim, obejmuje pomocą 120 osoby.

 1. Praca z dziećmi niepełnosprawnymi w świetlicy w godz. 14.00 - 18.00.
 2. Coroczna organizacja imprez sportowych: XIV Paraolimpiada, XII Rajdu "Razem Raźniej" na Matyskę.
 3. XI Wojewódzkie Wyścigi Wózków Nieprofesjonalnych i Osób z dysfunkcją narządu ruchu organizowany "Bieg Radości" - z udziałem osób chorych na zespół Downa.
 4. Organizacja dwutygodniowego turnusu rehabilitacyjnego nad morzem w czasie wakacji dla 63 uczestników w tym 33 ON w tym 9 na wózkach inwalidzkich.
 5. Promocja wolontariatu.
 6. Coroczna Piesza Pielgrzymka "Ogień Lolek" z Bielska do Radziechów.
 7. VII Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych - więcej na www.dzieciserc.org lub www.golgota-beskidow.pl
 8. Ogólnopolski konkurs na Biżuterie Patriotyczną "Kocham Cie Polsko" - wernisaż 330 prac.
 9. IX Zaduszki Narodowe oraz spektakl plenerowy o tematyce Powstania Styczniowego.
 10. Udział w pieszych pielgrzymkach w tym czterodniowej do Częstochowy, w Łękawicy - śladami O. Michała Tomaszka.
 11. Współorganizowanie 1 marca Dnia Żołnierzy Niezłomnych.
 12. Udział 3 maja w Wiśle w uroczystościach upamiętniających przemarsz oddziału "Bartka".
 13. Zbiórka odzieży dla potrzebujących.
 14. Wyjazd na zabawę do Zespołu Szkół Samorządowych w Rzykach.
 15. Udostępnienie konta dla ON na zbiórkę z 1%.

Utworzenie i finansowanie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego Wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju rewalidacją i rehabilitacją.
 • Edukacja dzieci przedszkolnych i szkolnych.
 • Pomoc psychologa dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
 • Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych na zajęcia rehabilitacyjne i dydaktyczne.
 • Zakup środków do transportu dzieci niepełnosprawnych.
 • Organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic i ośrodka dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych niepełnosprawnych jak również dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich.
 • Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ogólnousprawniających, obozów wędrownych i kolonii.
 • Organizowanie zawodów sportowych, paraolimpiad, rajdów.
 • Organizowanie przeglądów piosenek, festiwali, występów teatralnych. Organizowanie poradnictwa, szkoleń, infrastruktury i wykładów z zakresu rehabilitacji, rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Organizowanie wyjazdów na basen i na hipoterapię.
 • Pomoc finansowa i materialna sierotom, dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych, dzieciom niepełnosprawnym i chorym.
 • Organizowanie wystaw, przeglądów artystycznych.
 • Dofinansowanie kosztów leczenia dzieci chorych.
 • Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.
 • Organizacja i rozdział darów.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
wsparcie specjalistyczne
pomoc w samozatrudnieniu
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Zarząd

Jadwiga Klimonda, prezes
Małgorzata Mika, skarbnik
Renata Kowalczyk, wiceprezes
Jadwiga Konior, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej