Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Konar

Stowarzyszenie na rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom Konar
Kontakt
Telefon
41 361 24 10
Telefon
609 992 161
Adres rejestrowy
Ulica
Ściegiennego 6
Kod pocztowy
25-033
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000159676
REGON
29281609200000
NIP
657-25-20-732
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami stowarzyszenia są: 1. Pomoc humanitarna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży. 2. Reintegracja społeczna i zawodowa osób społecznie wykluczonych. 3. Wspieranie i organizacja terapii, readaptacji społeczno-zawodowej i resocjalizacji osób uzależnionych, w tym osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne oraz ich rodzin. 4. Współpraca i tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się pomocą humanitarną, profilaktyką i terapią uzależnień i AIDS w Polsce i za granicą. 5. Działalność profilaktyczna na rzecz zapobiegania patologiom społecznym, a w szczególności narkomanii i alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży. 6. Działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 7. Ochrona praw dziecka.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animowanie działań wspólnot lokalnych
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej