Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami"

Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - Bądź z Nami"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
84 638 04 19
Telefon
84 638 04 19
Adres rejestrowy
Ulica
Piłsudskiego 36
Kod pocztowy
22-400
Miejscowość
Zamość
Województwo
lubelskie
Powiat
Zamość
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000060538
REGON
95108888900000
NIP
922-25-47-436
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Stowarzyszenie prowadzi działania związane z profilaktyką, edukacją, kulturą, aktywizacją zawodową, realizuje projekty pomocowe z Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Oprócz działalności bieżącej skierowanej do osób młodych, bezrobotnych z rodzin ubogich (dysfunkcyjnych), Stowarzyszenie realizowało w 2003r. projekt unijny z programu Phare ACCESS 2000, który był programem profilaktyczno - wychowawczym skierowanym do młodzieży trudnej, ukierunkowany na asertywność określonej grupy społecznej. Projekt trwał 11 miesięcy, swoim zasięgiem obejmował trzy powiaty w województwie lubelskim opiewał na kwotę 37 258,28 EUR. Brało w nim udział 150 osób - młodzieży, 40 nauczycieli oraz 30 dowódców wojskowych. Stowarzyszenie program projektu realizowało samodzielnie współpracując pod względem merytorycznym i organizacyjnym z Kuratorium Oświaty, Samorządami Gminnymi, Ministerstwem Obrony Narodowej.
Projekt był finansowany z linii budżetowej Phare ACCESS 2000 w wielkość 74,82% oraz środków własnych Stowarzyszenia i sponsorów. W latach 2005 - 2006 realizowaliśmy również projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „ Jak dobrze zaprogramować swoje życie" skierowany do osób z grupy szczególnego ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany został do osób w wieku 15 - 24 lat (tzw. młodzieży trudnej), które pochodzą ze środowisk ubogich, zagrożonych dysfunkcją społeczną, sprawiających trudności wychowawcze i mające poważne kłopoty w nauce. Koszt projektu wynosił 79040zł. W miesiącu sierpniu 2006r zakończymy także realizację projektu „ Wyjść na prostą „ z programu Phare 2003 Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem na sumę 26150EUR. W ramach konkursów na zadania publiczne realizowaliśmy projekty o charakterze kulturalnym zlecane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Zamościa oraz o charakterze proobronnym zlecane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w łącznej sumie 58000zł. przedsięwzięcia kulturalne i proobronne skierowane do były społeczności lokalnej.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
obronność państwa
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie specjalistyczne
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej