Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa"

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSa"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
89 523 60 92
Telefon
781 128 252
Adres rejestrowy
Ulica
Marka Kotańskiego 1
Kod pocztowy
10-167
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000213652
REGON
51964312400000
NIP
739-34-52-954
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misją Federacji FOSa jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych poprzez wzajemne wspieranie i reprezentowanie organizacji socjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Federacja FOSa realizuje swoje cele poprzez:

  • rzecznictwo interesów, reprezentowanie organizacji członkowskich
  • wspieranie organizacji socjalnych poprzez:
  • szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania projektem, pisania projektów, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania NGO, usług socjalnych, strategii rozwoju, standaryzacji usług itd.;
  • poradnictwo dla pracowników, wolontariuszy działających w organizacjach pozarządowych
  • konferencje i seminaria
  • i inne wynikające z działań statutowych.

Aktualnie realizowane projekty:
Strażnicy Pamięci
Silver Learners
Mega-szkoła w Białutach
Rady seniorów na Warmii i Mazurach
Rozwój usług społecznych
Stawiamy na seniorów
W drodze do aktywności
Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
19.11.2014
FOSa, która łączy. Kilkadziesiąt organizacji, rosnące z roku na rok grono pracowników i współpracowników. Federacja Organizacji Socjalnych FOSa w ciągu dziesięciu lat istnienia stała się największą pozarządową koalicją na Warmii i Mazurach. Realizuje projekty, w których zaangażowane są tysiące ludzi. Jest ważnym partnerem władz samorządowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Publicystyka
07.11.2014
Kilkadziesiąt organizacji, rosnące z roku na rok grono pracowników i współpracowników. Federacja Organizacji Socjalnych FOSa w ciągu dziesięciu lat istnienia stała się największą pozarządową koalicją na Warmii i Mazurach. Realizuje projekty, w których zaangażowanych są tysiące ludzi. Jest ważnym partnerem władz samorządowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
Publicystyka
18.06.2012
Od 1 stycznia 2012 roku Federacja FOSa realizuje projekt „Inwestuj w siebie reintegracja zawodowa i społeczna”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 45 osób bezrobotnych z powiatu braniewskiego, kętrzyńskiego, bartoszyckiego. Poprzez wykształcenie ich na opiekunów medycznych z nadaniem uprawnień do wykonywania zawodu.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej