Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
71 793 23 24
Telefon
71 793 23 24
Adres rejestrowy
Ulica
Nabycińska 19 lok. 409
Kod pocztowy
53-677
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000215287
REGON
93303294000000
NIP
897-17-13-505
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Federacji są przede wszystkim:

  • wspieranie rozwoju szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego
  • rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych,
  • rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
  • kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych i budowanie ich rzetelnego wizerunku,
  • opiniowanie prawodawstwa,
  • działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli, wspieranie działalności organizacji członkowskich,
  • reprezentacja organizacji pozarządowych należących do Federacji wobec sektora publicznego i innych środowisk,
  • działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych nie będących członkami Federacji, instytucji publicznych, wyższych uczelni i przedsiębiorstw w zakresie budowania relacji współdziałania z władzami publicznymi,
  • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
07.12.2020
Partnerstwo strategiczne i współpraca, która przynosi efekty – mowa o najnowszej wrocławskiej inicjatywie marki MOICO i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) w ramach projektu „Centrum na Przedmieściu”.
Publicystyka
17.10.2018
6 czerwca br. we Wrocławiu odbył się 2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Podczas tego wydarzenia zebrano pytania do kandydatów na Prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pytania zostały wysłane do sztabów wyborczych p. M. Lempart, p. E. Tracz, p. K. Obary-Kowalskiej, p. M. Stachowiak-Różeckiej, p. J. Sutryka, p. M. Maja, p. Z. Jarząbka, p. J. Michalaka, p. J. Bogusławskiego, p. A. Zborowskiego.
Publicystyka
05.06.2017
9 czerwca 2017 r. czeka nas wydarzenie wyjątkowe w historii Wrocławia – Pierwszy Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych, a w nim opracowanie Strategii Współpracy Organizacji Pozarządowych z Gminą Wrocław i wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. O samym wydarzeniu i o tym, co wokół niego rozmawiają Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i Wojtek Staniewski ze Stowarzyszenia TRATWA.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
dostarczanie informacji o prowadzeniu działalności zarobkowej (odpłatnej, gospodarczej)
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
PR i promocja organizacji
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Maria Mika, Dyrektor
Iwona Górnicka, Sekretarz
Rafał Borkowski, Skarbnik
Janusz Romańczukiewicz, Wiceprezes zarządu
Waldemar Weihs, Prezes zarządu
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej