Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Co powinny wiedzieć o finansach osoby kierujące stowarzyszeniem, fundacją? To ważne dla zarządów NGO! Zamów poradnik PDF

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
699 858 391
Adres rejestrowy
Ulica
Kołłątaja 31 lok. 1-2
Kod pocztowy
50-004
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000215287
REGON
93303294000000
NIP
8971713505
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych jest związkiem stowarzyszeń, od 16 lat działającym na rzecz organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska (powołana została do życia w maju 2004 roku we Wrocławiu), a jej podstawowym zadaniem jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku.

DFOP pełni rolę rzecznika interesów organizacji członkowskich, podejmując działania tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe, tam gdzie istnieje potrzeba silnego głosu do wyrażenia wspólnego stanowiska.

Obecnie DFOP zrzesza ponad 200 organizacji pozarządowych, na rzecz których świadczy wsparcie merytoryczne, organizuje szkolenia, doradztwo i wsparcie marketingowe. Prowadzi również działania rzecznicze i reprezentuje sektor w ważnych ciałach konsultacyjno-doradczych oraz wielu innych. Aktywnie uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych, dokumentów programowych oraz zmieniających się ustaw istotnych dla organizacji pozarządowych.

Federacja przez cały okres swojego istnienia podejmowała i wciąż podejmuje się realizacji licznych projektów finansowanych, m.in. ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Gminy Wrocław. Systematycznie prowadzi monitoring współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi.

MISJA

Działanie na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec władz samorządowych i administracji publicznej,
 • konsolidację środowiska organizacji pozarządowych,
 • wspieranie rozwoju inicjatyw społecznych i obywatelskich,
 • wypracowywanie płaszczyzny zasad współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami, w tym z administracją publiczną, sektorem biznesu oraz mediami.

GŁÓWNE CELE

 1. Kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec organizacji pozarządowych.
 2. Rzecznictwo interesów organizacji.
 3. Wzmacnianie porozumień branżowych i regionalnych.
 4. Opiniowanie inicjatyw tworzenia i zmiany prawa dotyczącego sektora pozarządowego.
 5. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 6. Wspieranie działalności organizacji członkowskich.
 7. Reprezentowanie organizacji wobec sektora publicznego i innych środowisk.

USŁUGI I DZIAŁANIA

 1. Wsparcie merytoryczne i techniczne dla organizacji.
 2. Szkolenia z zakresu współpracy NGO’s z administracją publiczną oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii.
 3. Konsultacje dokumentów i lokalnych aktów prawnych.
 4. Prowadzenie biblioteki dla organizacji pozarządowych.
 5. Prowadzenie biura interwencji.
 6. Działania promujące inicjatywy obywatelskie.

DLA KOGO?

DFOP świadczy swoje usługi przede wszystkim dla organizacji członkowskich, ale także dla organizacji zainteresowanych przystąpieniem do Federacji.

Wszystkie organizacje i instytucje zainteresowane współpracą lub organizacje zainteresowane przystąpieniem do Federacji prosimy o kontakt z Biurem Federacji.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
09.03.2022
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza dolnośląskie organizacje pozarządowe do uzupełniania tabeli, która będzie publicznie dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych pomocą na rzecz Ukrainy.
Publicystyka
07.12.2020
Partnerstwo strategiczne i współpraca, która przynosi efekty – mowa o najnowszej wrocławskiej inicjatywie marki MOICO i Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (DFOP) w ramach projektu „Centrum na Przedmieściu”.
Publicystyka
17.10.2018
6 czerwca br. we Wrocławiu odbył się 2. Kongres Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Podczas tego wydarzenia zebrano pytania do kandydatów na Prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Pytania zostały wysłane do sztabów wyborczych p. M. Lempart, p. E. Tracz, p. K. Obary-Kowalskiej, p. M. Stachowiak-Różeckiej, p. J. Sutryka, p. M. Maja, p. Z. Jarząbka, p. J. Michalaka, p. J. Bogusławskiego, p. A. Zborowskiego.

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej