Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl
Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
12 433 51 60
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Loretańska 11
Kod pocztowy
31-114
Miejscowość
Kraków
Województwo
Małopolskie
Powiat
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000217272
REGON
04001882000000
NIP
676-22-81-650
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, aby każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom. Misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest towarzyszenie osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w ich drodze do samodzielności, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi w Krakowie dwa Centa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, przy ul. Loretańskiej 11 oraz przy ul. Smoleńsk 4. Pomoc udzielana w Centrach ma charakter kompleksowy i obejmuje każdą ze sfer życia osób potrzebujących. Prócz wsparcia doraźnego (jadłodajnia, łaźnia, garderoba, pralnia, ambulatorium), osoby bezdomne otrzymują w Centrach fachowe wsparcie specjalistyczne: pracowników socjalnych, doradców zawodowego, prawników, terapeutów. W Dziele Pomocy działają także grupy samopomocowe (dla osób uzależnionych, dla bezdomnych rodzin). Z myślą o osobach bez domu Dzieło prowadzi również mieszkania wspierane, gdzie kilkudziesięciu podopiecznych przygotowuje się do samodzielnego życia. Ponadto Dzieło Pomocy św. Ojca Pio: - prowadzi kuchnię dla osób ubogich (dystrybucja podstawowych produktów żywnościowych); - organizuje wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy dla osób ubogich i bezdomnych; - wspiera działalność charytatywną realizowaną m.in. przy klasztorach kapucyńskich (dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, obiadów szkolnych i wypoczynku, a także rozwoju talentów dzieci i młodzieży).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama

Zarząd

Artur Aliszewski, sekretarz
Jolanta Kaczmarczyk, zastępca dyrektora
Henryk Cisowski, dyrektor

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji