Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Metanoia"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
24 268 66 81
Telefon
513 107 753
Telefon
24 268 66 81
Adres rejestrowy
Ulica
Kobylińskiego 21A
Kod pocztowy
09-400
Miejscowość
Płock
Województwo
mazowieckie
Powiat
Płock
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000343876
REGON
61139940800000
NIP
774-27-60-603
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem działalności Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "Metanoia" w Płocku jest pomoc ludziom przeżywającym trudności psychiczne i duchowe.

W skład Centrum wchodzą: Poradnia małżeńsko-rodzinna, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek tworzenia i koordynacji grup wsparcia, Ośrodek poradnictwa i terapii psychologicznej, Zespół szkoleń i warsztatów, Punkt informacji i formacji Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci, dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Ośrodek prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikłe np.: ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, czy bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc psychologiczna
doradztwo zawodowe
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
Odbiorcy działań

Zarząd

Jarosław Mokrzanowski, wicedyrektor
Jarosław Kamiński, dyrektor
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej