Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych - Nie Trać Nadziei

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych - Nie Trać Nadziei
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
53-226
Miejscowość
Wrocław
Województwo
dolnośląskie
Powiat
Wrocław
Gmina
Wrocław
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000162746
REGON
93291834000000
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Fundacja została powołana do niesienia pomocy ofiarom wypaków komunikacyjnych ich rodzinom i bliskim oraz do wspierania działalności na rzecz zainicjowania procesów zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom poszkodowanym równe szanse rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego.

Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, psychologicznej, wychowawczej, kulturalnej, merytorycznej i prawnej oraz tworzenie możliwości rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowania bezpłatnych szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przestawicieli środowiska nauki, oświaty i kultury poświęconych osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 • organizowanie i dofinansowanie rehabilitacji ofiar wypadków oraz sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego tym osobom normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.
 • popularyzację osiągnięć i dokonań osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w dziedzinie nauki, sztuk pięknych i sportu w formie organizowania lub dofinansowywania organizacji wystaw artystycznych, prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych oraz różnego rodzaju imprez o charakterze sportowym i kulturalnym.
 • prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy w formie finansowania bezpłatnych szkoleń, wydawnictw i publikacji dotyczących tej tematyki
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, a także organizacjami społecznymi w budowaniu podstaw prawidłowego procesu rehabilitacji w formie tworzenia lub dofinansowania takich ośrodków.
 • tworzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, baz danych, i tym podobnych, dotyczących możliwości i sposobów rehabilitacji oraz możliwości i sposobów sprawowania opieki nad ofiarami wypadków komunikacyjnych.
 • finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych
 • dofinansowywanie wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i obozy, leczenia w kraju i za granicą
 • dofinansowywanie osób chorych lub ubogich
 • zbieranie środków i przekazywanie ich na dożywianie
 • finansowanie leków dla osób chorych
  dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw i innych imprez kulturalnych
 • fundowanie tablic pamiątkowych, sztandarów, pomników i obelisków
 • fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji
 • współpraca z wszelkimi osobami prawnymi i fizycznymi - krajowymi i zagranicznymi, realizującymi cele zbieżne z celami Fundacji.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej