Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
505 676 805
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Świętokrzyska 20
Kod pocztowy
00-002
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Winda, podjazd.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000159593
REGON
016355216
NIP
526-24-68-043
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
1678
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) jest stowarzyszeniem osób prowadzących działalność w dziedzinie auditingu energetycznego i zainteresowanych racjonalizacją użytkowania energii w Polsce. 

Zrzeszenie powstało w roku 2000 i zgodnie ze statutem prowadzi działalność na całym terytorium Polski, a jego siedzibą jest Warszawa. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Najwyższą władzą Zrzeszenia jest Walne Zebranie, które powołuje Prezesa i członków Zarządu na 3-letnią kadencję oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2-letnią.

Głównymi zadaniami ZAE są:

 • Promocja i rozwój audytingu energetycznego w interesie ekorozwoju gospodarki narodowej i członków ZRZESZENIA;
 • Promocja i wspieranie osiągnięć technicznych i naukowych w zakresie audytingu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii dla poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy i świadomości dotyczącej racjonalnego użytkowania energii celem ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko oraz ochrony naturalnych walorów przyrodniczych kraju dla przyszłych pokoleń;
 • Wspieranie rozwoju zawodowego członków ZRZESZENIA.

ZAE realizuje swe cele poprzez:

 • Reprezentowanie środowiska audytorów energetycznych wobec władz i instytucji publicznych, poprzez wyrażanie opinii środowiska przy tworzeniu aktów prawnych.
 • Wydawanie miesięcznika internetowego „INFORMACJA ZAE”,w którym publikowane są aktualności, artykuły i informacje techniczne, informacje z prasy i Internetu oraz materiały informacyjne o wyrobach wykorzystywanych w inwestycjach związanych z efektywnością energetyczną.
 • Prowadzenie strony internetowej i za jej pośrednictwem przekazywanie aktualnych informacji o konferencjach, szkoleniach, targach i innych wydarzeniach ważnych dla audytorów energetycznych, a także o nowych aktach prawnych i bieżącej działalności Zrzeszenia.
 • Organizowanie szkoleń służących podnoszeniu i aktualizacji kwalifikacji zawodowych członków ZAE. Szkolenia dotyczą różnych dziedzin techniki oraz stosowania nowych przepisów, norm i programów komputerowych.
 • Współpracę z firmami działającymi w obszarze efektywności energetycznej ułatwiając przepływ informacji firmowych o nowych wyrobach i rozwiązaniach technicznych do członków ZAE, a także ułatwia udział członków ZAE w szkoleniach i pokazach organizowanych przez firmy.
 • Organizację corocznej ogólnokrajowej konferencji „FORUM TERMOMODERNIZACJA” poświęconej najbardziej aktualnym problemom efektywności energetycznej, gromadzącej audytorów, projektantów i specjalistów zainteresowanych problemami efektywności energetycznej oraz przedstawicieli władz państwowych i banków finansujących przedsięwzięcia na rzecz efektywności energetycznej.
 • Prowadzenie Listy Rekomendowanych Audytorów, tworzonej na potrzeby inwestorów, na której podane są nazwiska i dane kontaktowe audytorów, którzy wykonali już audyty i inne opracowania, które były podstawą do uzyskania przez inwestorów pomocy finansowej z BGK, NFOŚiGW , WFOŚiGW lub w ramach Regionalnych programów operacyjnych.

Lista prowadzona jest w następujących specjalnościach:

 • audyty w trybie ustawy termomodernizacyjnej
 • audyty efektywności energetycznej
 • audyty powietrznej budynku przedsiębiorstw
 • badania termowizyjne
 • test szczelności powietrznej budynku
 • Organizowanie dla członków Zrzeszenia ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej związanego z ich działalnością na specjalnych, preferencyjnych warunkach.
 • Udział w organizacji konferencji, spotkań, targów itp. poprzez przygotowanie i prezentację referatów, wystąpień eksperckich, stoisk informacyjnych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Dariusz Heim, Prezes Zarządu
Arkadiusz Węglarz, Wiceprezes Zarządu
Maciej Robakiewicz, Sekretarz Zarządu
Andrzej Wiszniewski, Skarbnik Zarządu
Wiesław Sarosiek, Członek Zarządu
Jerzy Żurawski, Członek Zarządu
Maciej Mijakowski, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
07 1050 1038 1000 0022 3616 2661
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej