Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenie Rozwoju Urli i Okolic
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
05-281
Miejscowość
Urle
Województwo
mazowieckie
Powiat
wołomiński
Gmina
Jadów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000192780
REGON
01567939400000
NIP
125-12-97-831
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia było:

 1. Budzenie odpowiedzialności za Polskę i małe ojczyzny, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami,
 2. Wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia,
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 5. Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. Działanie w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 7. Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 8. Propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 11. Propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości

Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez:

 1. Reprezentację miejscowości na zewnątrz.
 2. Prowadzenie akcji informacyjnej o możliwościach związanych z powyższymi zagadnieniami w kontekście wejścia do Unii Europejskiej.
 3. Gromadzenie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej
 4. Współdziałanie z miejscowymi władzami administracyjnymi i samorządowymi.
 5. Współpraca z mediami w aspekcie popularyzacji Urli i okolic.
 6. Nawiązywanie kontaktów i przystąpienie do współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 7. Współdziałanie z instytucjami prowadzącymi w Urlach ośrodki wypoczynkowe.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej