Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Perpetuum Mobile"
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
22 633 99 19
Telefon
22 633 99 19
Adres rejestrowy
Ulica
Broniewskiego 9
Kod pocztowy
01-780
Miejscowość
Warszawa-Żoliborz
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Żoliborz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000183493
REGON
01562173300000
NIP
526-27-39-996
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb środowisk osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, opieki socjalnej, oświaty, nauki i kultury, wypoczynku i rekreacji.

Fundacje realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizację wszechstronnej rehabilitacji: medycznej, społecznej i zawodowej osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w tym dzieciom i młodzieży. Powoływanie placówek medycznych, ośrodków terapeutycznych, domów opieki społecznej i domów dziecka.
 • Tworzenie ośrodków agro-rekreacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym kontakt z naturą i pracę związaną z gospodarstwem rolnym.
 • Popieranie i tworzenie ośrodków mających na celu rozwój kulturalny, społeczny i zawodowy osób niepełnosprawnych (np. Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Dziennego Pobytu, Klubów Wsparcia, Galerii Artystycznych itd.).
 • Pośrednictwo i organizację miejsc pracy dla niepełnosprawnych oraz gromadzenie informacji o osobach potrzebujących pomocy w znalezieniu miejsc pracy.
 • Pomoc w zdobywaniu specjalistycznego sprzętu dla chorych i niepełnosprawnych.
 • Organizację szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz tworzenie tego typu placówek.
 • Działania mające na celu dostarczenie społecznościom wiejskim informacji umożliwiających im pełniejsze korzystanie z różnych form usprawniania leczniczego.
 • Prowadzenie kursów, wykładów i szkoleń w dziedzinie ochrony zdrowia, rehabilitacji i specjalistycznej opieki nad osobami przewlekle chorymi.
 • Organizację turnusów rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, sportowych oraz plenerów i konkursów artystycznych.
 • Tworzenie klubów sportowo- rekreacyjnych o charakterze integracyjnym.
 • Tworzenie integracyjnych placówek oświatowych i kulturalno- oświatowych dla dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie wystaw, happeningów, festynów, koncertów, turniejów oraz innych imprez sportowych i artystycznych a także udział w ich realizacji (np. obsługa imprez i prace w komisjach sędziowskich).
 • Prowadzenie wszechstronnie pojętej edukacji ruchowej poprzez nauczanie różnych form ruchu.
 • Działalność informacyjną dotyczącą możliwości i form korzystania z pomocy socjalnej.
 • Współpracę z instytucjami państwowymi, instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną w tej dziedzinie.

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej