Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Opolu

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział w Opolu
Kontakt
Adres rejestrowy
Ulica
Armii Krajowej 4
Kod pocztowy
45-071
Miejscowość
Opole
Województwo
opolskie
Powiat
Opole
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000037507
REGON
53168729900000
NIP
754-26-77-228
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
1.Troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży i ich wielostronny rozwój,
2.Współudział w tworzeniu warunków kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach systemu edukacji "drugiej szansy",
3.Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
4.Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, w tym różnych form wypoczynku wakacyjnego i śródrocznego,
5.Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy socjalnej dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym,
6.Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy, Troska o jakość warunków życia dzieci i młodzieży i ich wielostronny rozwój,
7.Współudział w tworzeniu warunków kształcenia ogólnego i zawodowego w ramach systemu edukacji "drugiej szansy",
8.Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
9.Tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, w tym różnych form wypoczynku wakacyjnego i śródrocznego,
10.Tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy socjalnej dzieciom i młodzieży, zwłaszcza zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz wywodzących się z rodzin o niskim statusie materialnym,
11.Wspieranie wszelkich inicjatyw rozwoju ochotnictwa pracy i wychowania w procesie pracy,

Prowadzone działania
Kontynuacja działalności Ośrodków Profilaktki i Interwencji Społecznej w Opolu, Nysie i Dabrówce Dolnej, organizacja sezonowego wypoczynku młodzieży w okresie ferii i wakacji, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych,prowadzenie Niepublicznego gimnazjum dla Dorosłych w Namysłowie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej