Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie

Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Warszawie
Logo 1%
To jest organizacja pożytku publicznego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Strona na Facebooku
Adres rejestrowy
Ulica
Senatorska 11
Kod pocztowy
00-075
Miejscowość
Warszawa-Śródmieście
Województwo
Mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenia
KRS
0000191794
REGON
01220936300000
NIP
526-17-70-627
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
337
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem statutowym PTTK jest rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

PTTK:
1) budzi i pogłębia umiłowanie kraju ojczystego oraz jego regionów, kształtuje postawy patriotyczne, upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski;
2) krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne;
3) szerzy kulturę turystyki, wykorzystuje poznawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory wędrownictwa;
4) pomaga w wędrownictwie indywidualnym, organizuje rajdy, złazy, zloty, rejsy, spływy i inne imprezy, tworzy i upowszechnia system odznak służących rozwojowi zainteresowań krajoznawczych, kultury fizycznej i kultury wędrowania;
5) szerzy wiedzę ekologiczną, inspiruje i prowadzi prace na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego oraz wspiera działania podejmowane w tej dziedzinie;
6) aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury;
7) popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawanie walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów;
8) współdziała i udziela fachowej pomocy towarzystwom i organizacjom opiekującym się Polakami i dziedzictwem kultury polskiej za granicą;
9) szkoli kadry dla realizacji celów PTTK;
10) kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego poprzedników, dba o archiwizowanie dokumentów;
11) prowadzi działalność przewodnicką i umożliwia przewodnikom tworzenie organizacji samorządowych w ramach PTTK.

Prowadzone działania:
Kursy przewodnickie (górskie i terenowe), kursy organizatora turystyki, kursy przodownickie i instruktorskie, weryfikat odznak PTTK, pokazy slajdów, bazy namiotowe działające w sezonie letnim, wydawanie broszur i skryptów turystyczno-krajoznawczych.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
turystyka, krajoznawstwo
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Bogdan Leśnik, skarbnik
Helena Kossowska, sekretarz
Michał Wojewoda, wiceprezes
Tamas Dombi, wiceprezes
Rafał Kwatek, prezes
Reklama

Masz konto na Facebooku?

Publikujemy tam najciekawsze treści z ngo.pl
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji