Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego

Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
42 677 66 64
Telefon
42 678 64 80
Adres rejestrowy
Ulica
Kopcińskiego 22
Kod pocztowy
90-153
Miejscowość
Łódź
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000131602
REGON
47307498600000
NIP
725-18-44-443
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
21
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Cele:
a) promocja zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego i ich zapobieganiem w ramach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy,
b) edukacja społeczeństwa w zakresie nowotworów przewodu pokarmowego i kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych,
c) współpraca z mediami w zakresie promowania właściwego stylu życia i odżywiania, służącego profilaktyce chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
d) udział w działaniach profilaktycznych zmierzających do wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w populacji polskiej,
e) budowa programu profilaktyki chorób nowotworowych przewodu pokarmowego w oparciu o zalecenia Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i wytyczne WHO,
f) promowanie wdrażania nowoczesnych metod diagnostyczno-leczniczych służących wczesnemu wykryciu i leczeniu zmian nowotworowych,
g) podejmowanie działań zmierzających do doposażenia zakładów diagnostyczno-leczniczych, naukowych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę, sprzęt oraz materiały medyczne, naukowe i dydaktyczne,
h) aktywność naukowa wyrażająca się:

 • badaniami klinicznymi prowadzonymi przez członków Towarzystwa,
 • organizacją konferencji i zjazdów naukowych,
 • współpracą z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z
  profilaktyką i leczeniem chorób nowotworowych przewodu pokarmowego,
 • wydawaniem czasopism, monografii i wydawnictw związanych z tematyką zainteresowań
  Towarzystwa,
 • tworzeniem funduszu stypendialnego dla młodych pracowników naukowych z dziedziny chorób przewodu pokarmowego.
  d) współpraca z przemysłem farmaceutycznym i firmami produkującymi sprzęt endoskopowy i do badań obrazowych, w celu prowadzenia badań przesiewowych i nadzoru w zakresie chorób nowotworowych przewodu pokarmowego oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej.

Prowadzone działania
Działalność naukowa
Ważnym zadaniem Towarzystwa było organizowanie zebrań naukowo - szkoleniowych, obejmujących jego lekarzy różnych specjalności.
Od roku 2002 OŁ PTPCNPP zorganizowało 7 spotkań naukowo-szkoleniowych dla lekarz POZ, internistów, chirurgów i gastroenterologów, w tym jedno z udziałem jednego z najlepszych patologów gastroenterologicznych w Europie, Michaela Vietha z Magdeburga.
PTPCNPP wydatnie przyczyniło się do wybrania Łodzi na miejsce zorganizowania Europejskiego Klubu Trzustkowego w roku 2008, gdzie Łódź wygrała rywalizację z Atenami i Pragą. Było to możliwe - między innymi - dzięki wydelegowaniu przez PTPCNPP na spotkanie tego stowarzyszenia do Padwy w czerwcu 2004 licznej delegacji polskich naukowców. Przedstawili oni liczne, budzące znaczne zainteresowanie uczestników konferencji prace i nadali ton całemu spotkaniu.
Zorganizowaliśmy w Łodzi w dniach 22-23.kwietnia 2005 III Krajową Konferencję Adeptów Fizjologii n.t. "Funkcja przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie". Było to prestiżowe ogólnopolskie spotkanie młodych naukowców i lekarzy z zaproszonymi autorytetami naukowymi w dziedzinie biologii i medycyny. Spotkanie to służyło dalszemu promowaniu wiedzy o przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego, zwłaszcza nowotworowych wśród młodych badaczy.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna
Uczestniczymy jako wykładowcy w kursach szkolenia podyplomowego, z zakresu chorób przewodu pokarmowego, dla specjalizujących się i specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych. Prowadzimy ponadto zajęcia dla lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej.
PTPCNPP zorganizowało szkolenia endoskopowe dla lekarzy z całej Polski, które trwały od października 2002 do grudnia 2003.
Polskie Towarzystwo Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego w Łodzi przy realizacji swoich celów statutowych współpracuje z licznymi podmiotami działającymi na rzecz szeroko rozumianej ochrony zdrowia: Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne, Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, Ewopharma, Bonne Sante, Altana Pharma.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej