Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Stowarzyszenie "Integracja"
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
508 303 776
Adres rejestrowy
Ulica
Poznańska 18 lok. 20
Kod pocztowy
99-340
Miejscowość
Krośniewice
Województwo
ŁÓDZKIE
Powiat
kutnowski
Gmina
Krośniewice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000163858
REGON
47317235800000
NIP
775-24-39-340
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie "INTEGRACJA" zostało założone w 2003 roku w Krośniewicach.
Od 30 czerwca 2014 roku prezesem Stowarzyszenia jest Elżbieta Szadkowska.
Inicjatywa powołania stowarzyszenia wynikała z potrzeb lokalnego społeczeństwa oraz regionu, Jego utworzenie było całkowicie nowym zamierzeniem polityki prospołecznej na terenie Gminy Krośniewice.
Zadaniem Stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa, pozostają nienależycie dofinansowane.

W statutowym zakresie celów działalności jest mowa o działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez szeroko rozumianą rehabilitację społeczną, zawodową i zdrowotną, docieranie do dzieci i dorastającej młodzieży, która poprzez niekorzystne okoliczności życia sprawia, iż mają one mniejsze szanse na realizację swoich marzeń i planów i wielokrotnie już na starcie skazane są na porażkę a także o wspieraniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, udziale w budowie i rozbudowie obiektów sportowych oraz wspomaganiu inicjatyw mających na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Statutowy zakres działania Stowarzyszenia "Integracja" to również:

  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
  • działalność na rzecz rodziny,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przy stowarzyszeniu działa Klub Kibica "Krośniewianka" oraz sekcja maratończyków.

Reklama

Zarząd

Elżbieta Szadkowska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej