Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Bank Żywności w Opolu
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
77 426 02 39
Adres rejestrowy
Ulica
Czarnowąska 5a
Kod pocztowy
46-022
Miejscowość
Luboszyce
Województwo
opolskie
Powiat
opolski
Gmina
Łubniany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000215473
REGON
53245746600000
NIP
9991031258
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

Opolski Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:
1.Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności
2.Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności.
3.Działania antykryzysowe.
4.Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia
5.Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności
6.Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

Swoje cele Opolski Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami poza rządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności. Nadwyżki żywności Bank przekazuje organizacjom zajmującym się pomocą osobom biednym, chorym, starszym. Żywność trafia do najbardziej potrzebujących osób z województwa opolskiego.

Prowadzone działania
Od września 2004r. Opolski Bank Żywności realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej na rzecz najuboższej ludności UE - PEAD (franc. Programme Europeen d`Aide aux plus Demunis - PEAD). Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty (w tym banki żywności).

W ramach realizacji Programu PEAD Opolski Bank Żywności otrzymał ok. 260 tony nadwyżek żywnościowych, w tym: 110 ton ryżu, 118 ton mleka w proszku, 17 ton makaronu. Przy rozdysponowaniu produktów spożywczych w 2004 roku Opolski Bank Żywności współpracował z 34 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, suma podopiecznych organizacji (ostatecznych beneficjentów) wyniosła ok. 43 650 osób.
W marcu 2005 Opolski Bank Żywności rozpocznie realizację Programu PEAD 2005,w ramach którego otrzyma ok. 700 ton artykułów spożywczych,tj. ryż, mleko, makaron, ser topiony i dojrzewający.
Stowarzyszenie realizuje także inne cele, takie jak: organizacja akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności, edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia.

W październiku 2004r. Opolski Bank Żywności przystąpił do Programu Podziel się Posiłkiem, w ramach którego przeznaczył ok. 3400 kg ryżu, 6500 ton mleka w proszku i 400 kg makaronu dla dzieci biednych z terenu województwa opolskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej