Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach

Bank Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
77 426 02 39
Telefon
77 426 02 39
Adres rejestrowy
Ulica
Czarnowąska 5a
Kod pocztowy
46-022
Miejscowość
Luboszyce
Województwo
opolskie
Powiat
opolski
Gmina
Łubniany
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000215473
REGON
53245746600000
NIP
999-10-31-258
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Opolski Bank Żywności jest organizacją non-profit, której celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia i głodu.

Opolski Bank Żywności osiąga swoje cele poprzez:
1.Systematyczne bezpłatne pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności
2.Organizowanie akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności.
3.Działania antykryzysowe.
4.Edukację w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia
5.Wyzwalanie postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności
6.Działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

Swoje cele Opolski Bank Żywności realizuje we współdziałaniu, na zasadach partnerstwa, ze sferą przedsiębiorców, przedstawicielami władz samorządowych i rządowych, organizacjami poza rządowymi i kościelnymi, o podobnym profilu działania, zgodnie z postanowieniami Karty Banków Żywności. Nadwyżki żywności Bank przekazuje organizacjom zajmującym się pomocą osobom biednym, chorym, starszym. Żywność trafia do najbardziej potrzebujących osób z województwa opolskiego.

Prowadzone działania
Od września 2004r. Opolski Bank Żywności realizuje Europejski Program Pomocy Żywnościowej na rzecz najuboższej ludności UE - PEAD (franc. Programme Europeen d`Aide aux plus Demunis - PEAD). Podstawą jego realizacji jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym żywności pochodzącej z rezerw UE przez akredytowane organizacje charytatywne z terenu Wspólnoty (w tym banki żywności).

W ramach realizacji Programu PEAD Opolski Bank Żywności otrzymał ok. 260 tony nadwyżek żywnościowych, w tym: 110 ton ryżu, 118 ton mleka w proszku, 17 ton makaronu. Przy rozdysponowaniu produktów spożywczych w 2004 roku Opolski Bank Żywności współpracował z 34 organizacjami pozarządowymi z terenu województwa opolskiego, suma podopiecznych organizacji (ostatecznych beneficjentów) wyniosła ok. 43 650 osób.
W marcu 2005 Opolski Bank Żywności rozpocznie realizację Programu PEAD 2005,w ramach którego otrzyma ok. 700 ton artykułów spożywczych,tj. ryż, mleko, makaron, ser topiony i dojrzewający.
Stowarzyszenie realizuje także inne cele, takie jak: organizacja akcji społecznych i humanitarnych w postaci zbiórek żywności, edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia.

W październiku 2004r. Opolski Bank Żywności przystąpił do Programu Podziel się Posiłkiem, w ramach którego przeznaczył ok. 3400 kg ryżu, 6500 ton mleka w proszku i 400 kg makaronu dla dzieci biednych z terenu województwa opolskiego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej