Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego

Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
698 985 777
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
wtorki i czwartki w godz. 9.00 - 15.00 (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym bądź e-mailowym)
Ulica
Waryńskiego 30
Kod pocztowy
15-461
Miejscowość
Białystok
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Biuro mieści się na parterze, do pokonania kilka stopni schodów, ale bez pochylni dla wózków.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000129924
REGON
00138906900000
NIP
966-07-87-821
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszą misją jest:

  1. pielęgnowanie ducha tożsamości i łączności wśród ludności prawosławnej zgodnie ze swym wyznaniem, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach,
  2. zapoznawanie społeczeństwa z nauką, tradycjami i dziedzictwem Kościoła Prawosławnego i propagowanie ich,
  3. rozwijanie i popieranie działalności społeczno-kulturalnej i oświatowo-wychowawczej w duchu porozumienia i współpracy między różnymi wyznaniami i religiami,
  4. współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie sprawowania opieki nad zabytkami kultury prawosławnej,
  5. rozszerzanie udziału prawosławnych w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju,
  6. umacnianie więzi społeczności prawosławnej w Polsce ze środowiskami prawosławnymi w innych krajach,
  7. współdziałanie z Polskim Autokefalicznym Kościołem Prawosławnym i pomoc w realizacji jego misji.

Nasze cele realizujemy poprzez wspomaganie osób potrzebujących (osób niepełnosprawnych, uczniów i studentów z trudną sytuacją materialną, osób ubogich). Realizujemy także projekty (w tym europejskie) edukacyjne, z których korzystają dzieci różnych wyznań. Wspomagamy wydawanie pozycji i czasopism przybliżających wiarę i kulturę prawosławną. Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki edukacyjne (Zespół Szkół w Białymstoku - www.szkolacim.pl oraz Niepubliczne Przedszkole w Bielsku Podlaskim www.prawoslawneprzedszkole.pl).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
literatura, czasopisma
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Jerzy Maleszewski, członek
Jan Smyk, sekretarz
Bazyli Piwnik, zastępca przewodniczącego
Andrzej Łapko, przewodniczący
Andrzej Plewa, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej