Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
Kontakt
E-mail
Pokaż
E-mail
Pokaż
Telefon
502 771 669
Adres rejestrowy
Ulica
Warszawska 19
Kod pocztowy
40-009
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000290674
REGON
24078063800000
NIP
634-26-62-552
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
19
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Regionalne Centrum Wolontariatu est członkiem Sieci Centrów Wolontariatu. Oferuje pomoc i kontakt osobom zainteresowanym pracą wolontarystyczną z organizacjami pragnącymi pozyskać wolontariuszy. Ponadto organizuje szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej w organizacjach i dla wolontariuszy. Współpracuje z około 80 placówkami z terenu województwa Śląskiego - są to: organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne i państwowe (Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodek Wychowawczy, Dom Dziecka). Podejmuje również wspólne działania z centrami i klubami wolontariatu w miastach województwa śląskiego.

Prowadzone działania
Biuro pośrednictwa pracy wolontarystycznej
W biurze wolontariusze mogą uzyskać informacje dotyczące zakresu prac i zapotrzebowania na pomoc w organizacjach. Organizacje i instytucje zgłaszają chęć przyjęcia wolontariusza do organizacji. Pracownicy biura i wolontariusze udzielają również informacji dotyczących wolontariatu, udostępniają wzory umów wolontariackich oraz kopie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Klub Wolontariusza
Wolontariusze działający w placówkach spotykają się raz w miesiącu na tematycznych szkoleniach organizowanych przez Centrum. Zakres tematów wybierają sami wolontariusze według swoich potrzeb np. szkolenia z komunikacji interpersonalnej, pedagogiki nauczania.

Szkolenia
Szkolenia dla wolontariuszy-W szkoleniach biorą udział wszyscy wolontariusze rozpoczynający pracę w placówkach. W zakres tematyczny szkoleń wchodzą: definicja wolontariatu, motywacje wolontariuszy, Karta Wolontariusza, Kodeks Etyczny, aspekty prawne, organizacja przyjazna i nieprzyjazna wolontariuszowi.
Szkolenia dla koordynatorów pracy wolontarystycznej - W szkoleniach biorą udział koordynatorzy placówek współpracujących z Centrum. W zakres tematyczny szkolenia wchodzą: definicja wolontariatu, formy wolontariatu, motywacje, indywidualny program wolontarystyczny, pozyskiwanie wolontariuszy, promocja, rozmowa kwalifikacyjna, nagradzanie wolontariuszy, rozwiązywania konfliktów, aspekty prawne.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań

Zarząd

Marta Kuter, Członek Zarządu
Dariusz Stawik, Członek Zarządu
Milena Skupień, Prezes
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej