Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży

Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
41 345 28 32
Telefon
41 345 28 32
Adres rejestrowy
Ulica
Helenówek 2
Kod pocztowy
25-661
Miejscowość
Kielce
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Adres kontaktowy
Ulica
Helenówek 4
Kod pocztowy
25-661
Miejscowość
Kielce
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000028478
REGON
29130786200000
NIP
959-14-68-632
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
a)działalność nieodpłatna
Wspomaganie procesu kształcenia i wychowania poprzez organizowanie i prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie, prowadzenie i wspieranie instytucji opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w szczególności niedostosowanej lub zaniedbanej społecznie oraz zagrożonej patologiami, niesienie pomocy socjalnej i stypendialnej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Upowszechnianie wiedzy, rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie bibliotek i czytelni.
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów patologii wśród dzieci i młodzieży, pomoc socjalna dla młodzieży niedostosowanej i zaniedbanej społecznie, tworzenie warunków rozwoju kulturalnego, wypoczynku i rekreacji młodzieży. Dożywianie dzieci i młodzieży kształcącej się, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży.

b)działalność odpłatna
Aktywizacja zawodowa osób, doradztwo w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenie szkół, kursów i innych form kształcenia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych i pośrednictwem pracy.

Prowadzone działania
Świętokrzyskie Stowarzyszenie prowadzi dla młodzieży:

  • świetlicę socjoterapeutyczną
  • bibliotekę, czytelnię, pracownie komputerowe z dostępem do internetu
  • szkolenia
  • zajęcia kulturalno - oświatowe w ramach kół zainteresowań
  • zajęcia sportowe i rozwijające umiejętności
    Organizuje także obozy letnie i zimowe dla młodych osób.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej