Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"

Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego "Dobroć"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 682 22 90
Telefon
14 683 56 83 wew. 24
Adres rejestrowy
Ulica
Krakowska 15
Kod pocztowy
39-200
Miejscowość
Dębica
Województwo
podkarpackie
Powiat
dębicki
Gmina
Dębica
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000205257
REGON
69178338900000
NIP
872-21-98-493
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Gromadzić różne środowiska osób wokół dobra, jakim jest człowiek i ze szczerą dobrocią wychodzić naprzeciw troskom, potrzebom i zagrożeniom dzieci, ubogich i chorych.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 • działalność oświatowa i opiekuńczo-wychowawcza oraz charytatywna i dobroczynna, pomoc osobom chorym, starszym i samotnym;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy podejmujących realizację celów Stowarzyszenia;
 • organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na wszechstronny rozwój człowieka według metod Edmunda Bojanowskiego;
 • ochrona i promocja zdrowia w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, podejmowana w celu zapobiegania patologii dzieci i młodzieży;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działanie na rzecz integracji społecznej osób, do których Stowarzyszenie kieruje swoje posłannictwo;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • podtrzymywanie tradycji narodowych, praca nad podnoszeniem poziomu świadomości narodowej i kulturowej osób oraz kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań w duchu Edmunda Bojanowskiego.

Prowadzone działania:

 • wsparcie realizacji programów profilaktycznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Promyki Nadziei" w Dębicy - skierowane do dzieci, młodzieży, ich rodzin (szczególnie rodziców) - ok. 150 osób ze środowisk ubogich, dotkniętych problemem choroby, bezrobocia, uzależnień, rodzin niepełnych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • spotkania i zajęcia integracyjne dla wychowanków przedszkola integracyjnego i świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, domu dziennego pobytu dla seniorów i ich rodzin o charakterze rekreacyjnym, informacyjnym, religijnym i międzypokoleniowym,
 • dożywianie dzieci i młodzieży oraz dystrybucja żywności w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD - z bezpłatnego dożywiania korzysta 108 osób w wieku od 2 do 24 lat, artykuły spożywcze otrzymują osoby z najuboższych środowisk, które nie otrzymują pomocy z innych źródeł,
 • prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych, chorych, ubogich i samotnych - "Dom Symeona i Anny" w Dębicy,
 • rozwijanie wolontariatu i zaangażowanie wolontariuszy w działania ośrodka integracyjnego oraz w środowisku na rzecz dzieci, seniorów, osób samotnych i chorych,
 • tworzenie miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych i realizacja programów aktywizacji zawodowej przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
promocja zdrowia, edukacja zdrowotna
profilaktyka uzależnień
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pośrednictwo pracy
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Maria Płatek, skarbnik
Małgorzata Rutka, wiceprezes
Monika Pokropek, sekretarz
Bogusława Rusin, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej