Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Losowych Dzieciątka Jezus

Stowarzyszenie Dzieci Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i Losowych Dzieciątka Jezus
Kontakt
E-mail
Pokaż
Adres rejestrowy
Ulica
Garażowa 4
Kod pocztowy
02-651
Miejscowość
Warszawa-Mokotów
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000177796
REGON
01559313200000
NIP
527-24-18-561
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
17
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:
Działalność na rzecz społeczności, wyodrębnionych ze względu na ich szczególną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno-rehabilitacyjna, edukacyjna dla następujących grup: ofiar wypadków komunikacyjnych, szczególnie dzieci, ofiar wypadków losowych, niepełnosprawnych, poszukujących pracy.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
Działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Pomagamy w uzyskaniu odszkodowania poszkodowanym w kolizjach drogowych.

Prowadzone działania:
Zasady i formy działalności statutowej Stowarzyszenia "Dzieciątka Jezus" podporządkowane są szeroko rozumianej pomocniczości, wspieraniu oddolnych inicjatyw obywatelskich w małych środowiskach (szczególnie wiejskich), podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i wyrównywania szans edukacyjnych.
Wspieranie i rozwijanie lokalnych inicjatyw obywatelskich poprzez organizowanie i prowadzenie różnorodnych form edukacyjnych dla dorosłych mieszkańców wsi, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej ekologii i uprawy wierzby ekologicznej, w ramach projektów realizowanych przez Stowarzyszenie.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych

Zarząd

Beata Piworowicz, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej