Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Tu i Teraz Fundacja Pomocy Bezdomnym Alkoholikom i Dzieciom Alkoholików

Tu i Teraz Fundacja Pomocy Bezdomnym Alkoholikom i Dzieciom Alkoholików
Zakończyła działalność
Kontakt
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
30-106
Miejscowość
Kraków
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
Kraków
Gmina
Kraków
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000207846
REGON
35683457700000
NIP
677-22-28-433
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Naszym celem jest przygotowanie bezdomnych trzeźwiejących alkoholików do normalnego, samodzielnego życia. Poprzez nasze działania pragniemy by zapomniani i ignorowani członkowie naszego społeczeństwa mieli możliwość rozwoju osobistego oraz ponownego zaistnienia w społeczeństwie.
Pragniemy by zatarła się swoista granica między człowiekiem bezdomnym a normalnie funkcjonującym, zarówno w mentalności ludzi bezdomnych, jak i tych którzy funkcjonują normalnie.
Realizacji naszych zamierzeń ma posłużyć pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i wsparcie dla ludzi bezdomnych, chorych na alkoholizm poprzez zapewnienie zamieszkania i wyżywienia; realizowanie programu stworzonego specjalnie dla bezdomnych alkoholików; resocjalizację, polegającą na prowadzeniu systematycznych terapii, prowadzonych przez psychologów, terapeutów-alkoholików z najlepszymi kwalifikacjami i z dużym doświadczeniem; terapie grupowe i indywidualne; praca; terapie prowadzone przez osoby duchowne; regularne uczestnictwo w Mityngach AA; samopomoc wewnątrz wspólnoty; kontakty z oddziałami dla alkoholików w szpitalach psychiatrycznych i przejmowanie pod dalszą opiekę osób, które chcą zmienić swoje życie.
Drugim nurtem naszej działalności jest opieka nad dziećmi alkoholików. Są one mocno poszkodowane wskutek choroby alkoholowej, która dotknęła ich rodziców. Te dzieci wymagają szczególnego zainteresowania, troski, pomocy, opieki, stworzenia im możliwości kształcenia. Powinny wiedzieć i mieć tego dowody, że nie są same i jest ktoś, kto poda im rękę. Chcemy być dla nich takim właśnie kołem ratunkowym.
Reasumując: nasza misja ma sprawić by ludzie zagubieni, odrzuceni przez rodziny i społeczeństwo, mieli szansę rozwoju osobistego, odzyskania swojej tożsamości, powrotu do godnego życia, a ich dzieci - na ile to możliwe - miały dobre, spokojne dzieciństwo i w przyszłości nie powtórzyły losu swoich rodziców.

Prowadzone działania
Pomoc bezdomnym, chorym na alkoholizm i dzieciom alkoholików, wdrażanie programu dla bezdomnych alkoholików, resocjalizacja, przygotowanie alkoholików do normalnego życia, pomoc i opieka nad dziećmi alkoholików: dożywianie, wakacje, ferie itp.
Realizujemy swoje cele poprzez:

 • zapewnienie możliwości zamieszkania i wyżywienia bezdomnym alkoholikom;
 • stosowanie programu dla bezdomnych alkoholików stworzonego przez Fundację "Tu i Teraz";
 • resocjalizację - systematyczne terapie prowadzone przez terapeutów-alkoholików z długim stażem tak trzeźwości jak i z doświadczeniem terapeutycznym;
 • spotkania z psychologami, grupowe i indywidualne;
 • spotkania z alkoholikami o długim stażu trzeźwości oraz regularne uczestnictwo w mityngach AA;
 • szkołę życia (sprzątanie, gotowanie, praca na zewnątrz, pomaganie sąsiadom);
 • samopomoc wewnątrz wspólnoty, kontakty z podobnymi instytucjami lub ewentualnymi pracodawcami itp.;
 • ochronę zdrowia, ewentualnie zbiorowe ubezpieczenie;
 • pomoc w wyrabianiu dokumentów;
 • pomoc prawną;
 • kursy i szkolenia motywacyjne;
 • sesje i spotkania z duchownymi;
 • współpraca z Kościołem - z duszpasterstwem trzeźwości;
 • terapie z duchowości;
 • kilkudniowe warsztaty z duchowości dla alkoholików;
 • działania na rzecz zacierania granicy w mentalności ludzi bezdomnych, między nimi a ludźmi normalnie funkcjonującymi;
 • szeroka i ciągła akcja informacyjna na rzecz bezdomnych alkoholików, szczególnie w mediach;
 • kontakty z oddziałami dla alkoholików w szpitalach psychiatrycznych.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej