Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Trzeźwościowe "Stokrotka" w Haczowie w likwidacji

Towarzystwo Trzeźwościowe "Stokrotka" w Haczowie w likwidacji
W likwidacji
Kontakt
Telefon
13 439 10 12
Telefon
13 439 15 60
Adres rejestrowy
Ulica
Haczów 605
Kod pocztowy
36-213
Miejscowość
Haczów
Województwo
podkarpackie
Powiat
brzozowski
Gmina
Haczów
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000164758
REGON
37115543600000
NIP
686-15-49-995
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
25
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Świetlica jest miejscem działań profilaktycznych w środowisku pozaszkolnym, rozumianym jako wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz rozwiajnie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem alkoholowym. Wsparcia pedagogicznego udziela Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna, Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Brzozowie, Szkoła, Policja, GOKiW.

Prowadzone działania
1.Zdrowy styl życia promowany przez wdrażanie programów profilaktycznych upowszechniających trzeźwy styl życia
2.Upowszechnienie wiedzy i umiejętności psychologicznych wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców
3.Kluby zainteresowań (zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, informatyczne, językowe)
4.Gry i zabawy rozwojowe (ping-pong, bilard, szachy)
5.Organizowanie turnusów terapeutycznych, rajdów, wycieczek, warsztatów tematycznych
6.Utworzenie (w przyszłości) drużyny harcerskiej
7.Zajęcia wyrównawcze w nauce.
Wczesna interwencja terapeutyczna realizowana jest przez: terapię psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, terapię indywidualną i grupową rodziców.
Placówka udziela nieodpłatnie pomocy charytatywnej podopiecznym i ich rodzicom w oparciu o inne placówki GOPS w Haczowie oraz drobnycj sponsorów.
Odbiorcami są dzieci i młodzież od kilku do kilkudziesięciu lat. Uczęszcza średnio około 30 do 60 dzieci i młodzieży.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej