Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Sejmik Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur

Sejmik Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur
Kontakt
Telefon
89 535 24 96
Telefon
89 535 24 96
Adres rejestrowy
Kod pocztowy
10-444
Miejscowość
Olsztyn
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000182352
REGON
51958964300000
NIP
739-33-99-711
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja

 1. Celem i zadaniem Sejmiku jest reprezentowanie przedsiębiorców oraz zrzeszających ich organizacji wobec samorządu terytorialnego, administracji rządowej, Parlamentu oraz innych instytucji i organizacji.
 2. Do celów i zadań Sejmiku należy w szczególności:
  a) popieranie wolnej i zgodnej z prawem aktywności gospodarczej,
  b) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych, dotyczących działalności gospodarczej oraz współdziałanie w ich opracowywaniu
  c) prezentowanie władzom, organom, administracji rządowej, wojewódzkiej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym analiz, ocen, informacji oraz składanie oświadczeń dotyczących funkcjonowania gospodarki,
  d)publiczne występowanie z głosem opiniującym, prowadzenie kampanii medialnych propagujących cele Sejmiku oraz formułowane poglądy i opinie w sprawach gospodarczych i społecznych kraju e)kształtowanie i rozpowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
  f) przestrzeganie demokratycznych zasad funkcjonowania,
  g) współdziałanie w tworzeniu i funkcjonowaniu struktur mediacyjno-konsyliacyjnych w celu rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami oraz urzędami a konsumentami i przedsiębiorcami
  h) wspomaganie i kreowanie współpracy z zagranicą poprzez umożliwianie kontaktów i promowanie naszej gospodarki, wykonywanie innych zadań określonych odpowiednimi ustawami.

Zadania w realizacji:
Misja gospodarcza do Tunezji planowana w 2004 r. z udziałem Radcy Handlowego Wydziału Ekonomiczno-Handlowego RP Jana Kafarskiego. Przygotowywane są dokumenty do podpisania porozumień i nawiązania stałych formalnych kontaktów z Izbą Handlowo-Przemysłową Północnego Zachodu (Chambre de Commerce et d` Industrie du Nord – Ouest) z siedzibą w mieście Beja; Ogólnopolski Zjazd Sejmików Gospodarczych – tzw. Konwent Sejmików. Temat Konwentu: „Samorząd gospodarczy w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej". Planowany początkowo na 22-23 kwietnia zjazd (zebrane referaty i wystąpienia, listy patronackie), niestety musieliśmy przełożyć do czasu wyjaśnienia się terminu wyborów parlamentarnych (istniało prawdopodobieństwo ogłoszenia wyborów nawet w czerwcu z europejskimi), nie mogliśmy sobie pozwolić na zdominowanie tematu Konwentu tak ważnymi wydarzeniami jak wybory. Termin zjazdu ustalimy po wakacjach, kiedy ustabilizuje się sytuacja na najwyższym szczeblu i ustali termin wyborów (jesień 2004 lub wiosna 2005 r.);Konferencja rozpoczynająca regionalny program edukacyjny o energii odnawialnej i nowych technologiach, uwzględniających ochronę środowiska. Program realizowany będzie we współpracy z Europejskim Centrum Paliw Odnawialnych. Adresowany do samo- rządów, miejskich powiatowych i gminnych. Z udziałem Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Konwentu Starostów. Nawiązaliśmy kontakt z firmami, które podejmą się prezentacji nowych technologii. Naszym zamysłem jest przeprowadzenie dłuższego i wnikliwego programu informacyjnego co najmniej w powiatach. Firma zajmująca się wierzbą energetyczną prowadziła szkolenia na południu Polski w ubiegłym roku. Zaproponowaliśmy jej rozszerzenie tego programu na nasz obszar, jako, że obfituje on w wiele nieużytków rolnych. Wierzba energetyczna może być jednym z produktów do ich zagospodarowania. Działania te powinny ożywić rynek pracy (początek realizacji II połowa roku 2000 polska konferencja na temat mieszkalnictwa komunalnego (planowana w IV kwartale 2004 r. W związku z wejściem Polski do UE warto zwrócić uwagę na wykorzystanie funduszy strukturalnych na budownictwo komunalne. Zdzisław Słabkowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego twierdzi, że „ trzeba podjąć skuteczne działania, aby w tej kwestii zaczęło się coś dziać. Wiadomo, że zapotrzebowanie na mieszkania czynszowe ogromnie wzrośnie po wejściu do UE". Przyjęliśmy, że ten temat warto kontynuować i podnosić na ogólnopolskim forum. Powinien on stać się godnym forsowania do Parlamentu Europejskiego przez naszych nowo wybranych europarlamentarzystów. Stara piętnastka krajów Unii nie zna problemów mieszkalnictwa komunalnego (jego braku). Ten problem mają kraje wstępujące. Zebraliśmy informacje na ten temat z krajów sąsiadujących (zachodnich i wschodnich), z województw ościennych, zaprosimy też poprzez media ogólnopolskie do udziału w konferencji chętnych z całego kraju. Uważamy, że temat ten żywo zainteresuje nie tylko mieszkańców naszego województwa. Potrzebna jest dyskusja o stanie mieszkalnictwa w Polsce i działanie na rzecz jego rozwoju. O tych problemach, o wspieraniu przedsięwzięć niwelujących dostęp do mieszkań, o wykwaterowaniach oraz ich społecznych i gospodarczych aspektach, dyskutować będą uczestnicy tej konferencji.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej