Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Fundacja "Pomaluj mi świat"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
731 998 456
Telefon
608 081 317
Adres rejestrowy
Ulica
Cicha 7
Kod pocztowy
55-200
Miejscowość
Oława
Województwo
dolnośląskie
Powiat
oławski
Gmina
Oława
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000185946
REGON
93297119100000
NIP
899-24-96-786
Rok powstania
2004
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2015
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celami Fundacji są:

 • popieranie i promocja różnych dziedzin twórczości plastycznej, rzemiosła oraz popularyzacja sztuki,
 • promocja młodego pokolenia twórców w kraju i zagranicą,
 • skupianie wokół idei Fundacji twórców, miłośników sztuki, rękodzielnictwa, rzemiosła, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kulturalno-oświatowej w kraju i zagranicą,
 • działanie na rzecz rozwoju twórczości rzemieślniczej i rękodzielniczej,
 • pomoc młodym utalentowanym osobom w rozwijaniu ich zdolności artystycznych, rozpoczęciu kariery oraz doskonaleniu osobowości,
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych - dzieci i dorosłych,
 • pomoc dzieciom pozbawionym opieki dorosłych oraz instytucjom opiekuńczo-oświatowym,
 • organizacja zajęć terapeutycznych,
 • podejmowanie innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie i finansowanie:
a) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
b) wystaw i kiermaszów w kraju i zagranicą,
c) imprez i konkursów w kraju i zagranicą,
d) działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie twórczości plastycznej, zwłaszcza w odniesieniu do twórców młodego pokolenia,
e) kursów artystycznych dla artystów amatorów,

 • placówek opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych,
 • szkoleń dla osób poszukujących pracy.
 • Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej.
 • Popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu.
 • Współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji oraz współpracą krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej