Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Polskie Towarzystwo Ekologiczne "Eko-Kontakt" w Gdańsku

Polskie Towarzystwo Ekologiczne "Eko-Kontakt" w Gdańsku
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 520 33 73
Telefon
58 520 33 73
Adres rejestrowy
Ulica
Aleja Zwycięstwa 37 lok. 3
Kod pocztowy
80-219
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Adres kontaktowy
Ulica
Sobieskiego 21
Kod pocztowy
80-218
Miejscowość
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000090360
REGON
19264928900000
NIP
957-08-14-833
Rok powstania
2002
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
18
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja
Działanie na rzecz ochrony środowiska a w szczególności ochrony osób, powietrza, powiechrzni ziemii, krajobrazu, rekultywacja gruntów, celowych zalesień, gospodarowanie odpadami i racjonalnego wykorzystania surowców.
Działania na rzecz proekologicznej restruktyzacji wytwarzania w przemyśle, rolnictwie, górnictwie, budownictwie i transporcie oraz innych działach gospodarki tam gdzie występują potrzeby dostosowania ich technologii do wymogów ochrony środowiska.
Organizowanie współdziałania polskich organizacji i przedsiębiorstw działających w dziedzinie ochrony środowiska z podobnymi podmiotami zagranicznymi.

Prowadzone działania
Stara Kiszewa:

 • kontynuacja budowy kanalizacji ze środków strukturalnych w latach 2005 - 2008,
 • modernizacja kotłowni w szkole wraz z rozbudową gimnazjum w roku 2004/2005,
 • budowa dróg lokalnych w latach 2005 - 2007,
 • modernizacja stadionu szkolnego z towarzyszącymi obiektami szatni
  Lipusz:
 • budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków,
  Osieczna:
 • modernizacja istniejącej kotłowni węglowej w szkole na kotłownię opalaną biomasą
  oraz kontynuacja działań opisanych w pkt. 13 formularza dot. Golub - Dobrzynia.
  Liniewo:
 • budowa sici kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • znalezienie inwestora stratgicznego z Niemiec na realizację inwestycji agroturystyki oraz wysypiska śmieci.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
działalność na rzecz integracji europejskiej
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej