Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
68 452 72 71
Telefon
68 452 72 71
Adres rejestrowy
Ulica
Zacisze 17
Kod pocztowy
65-775
Miejscowość
Zielona Góra
Województwo
lubuskie
Powiat
Zielona Góra
Dane rejestrowe
Forma prawna
Federacja, związek stowarzyszeń
KRS
0000169865
REGON
97061690000000
NIP
9291705358
Rok powstania
1996
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

  1. Tworzenie płaszczyzny współpracy i integracja działalności organizacji pozarządowych na rzecz zwiększenia ich skuteczności działania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  2. Pomoc organizacjom pozarządowym w rozwiązywaniu problemów związanych z ich działalnością.
  3. Podnoszenie rangi organizacji pozarządowych w polityce społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.
  4. Reprezentowanie organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego i innych środowisk.

Prowadzone działania:

  1. Promocja, szkolenia i monitoring w zakresie zadań ustawy o zatrudnieniu socjalnym - wspieranie tworzenia Centrum Integracji Społecznej i Klubów Integracji Społecznej.
  2. Animowanie wolontariuszy w organizacjach skupionych w ZLOP (szkolenie 2 grup administratorów - 50 osób).
  3. Prowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych nt rozwiązywania problemów uzależnień - 30 organizacji.
  4. Działania na rzecz utworzenia Państwowych Rad Organizacji Pozarządowych w 14 powiatach oraz Lubuskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
księgowość, zarządzanie finansami
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
wsparcie finansowe organizacji, w tym pożyczki
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
Reklama

Organizacje członkowskie

Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej