Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Świetlica "Oratorium"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
698 668 719
Telefon
54 235 52 17
Adres rejestrowy
Ulica
Kościelna 8
Kod pocztowy
87-800
Miejscowość
Włocławek
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Włocławek
Dane rejestrowe
Forma prawna
Organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół
KRS
0000204277
Rok powstania
1999
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
ŚWIETLICA zapewnia swoim wychowankom:
a)pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych;
b)zajęcia korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne;
c)pomoc w nauce;
d)organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;
e)pomoc socjalną, dożywianie;
f)organizację wypoczynku.

Prowadzone działania
Praca w dwóch grupach wychowawczych przebiega według planu dnia i zgodnie z grafikiem dyżurów. Dyżury obejmują prace logistyczne, pomoc w przygotowaniu i wydawaniu poczęstunku, poprowadzenie kilkuminutowej modlitwy. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 - 18.00, a w ferie letnie i zimowe od 9.00 - 14.00.
Zajęcia realizowane w grupach wychowawczych obejmują:
-prace plastyczne w urozmaiconej formie i z zastosowaniem nowatorskich metod,
-gry i zabawy dopasowane do wieku i umiejętności,
-zajęcia sportowe w sali rekreacyjnej (dysponujemy bilardem i stołem do tenisa ) i na świeżym powietrzu,
-zajęcia dydaktyczne podnoszące i usprawniające możliwości intelektualne,
-zajęcia pogłębiające rozwój duchowy i religijny,
-codzienne piętnastominutowe spotkania wychowawcze,
-Zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
Systematycznie pomagamy w odrabianiu lekcji i organizujemy bezpłatne korepetycje dla wychowanków.
Dobrze funkcjonują koła zainteresowań i zajęcia specjalistyczne:
-razy w tygodniu odbywa się kółko kulinarne, które wspomaga dożywianie dzieci i młodzieży,
-razy w tygodniu odbywa się zajęcia rekreacyjne Nordic Walking,
-dwa razy w tygodniu na zajęciach artystycznych rozwijamy zdolności manualne i twórcze wychowanków,
-raz w tygodniu odbywają się zajęcia teatralne,
-raz w tygodniu prowadzimy zajęcia z wychowania do życia w rodzinie,
-raz w tygodniu odbywają się warsztaty akceptacji i umiejętności wyrażania emocji
-sezonowo działa koło modelarskie
Realizujemy programy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.
Organizujemy letni wypoczynek - 7 i 12 dniowe biwaki w osadzie leśnej i półkolonie w pomieszczeniach świetlicy, zimowy wypoczynek w mieście oraz świąteczna akcję charytatywną "Pamiętamy o Tobie sw. Mikołaj i ja".

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, kół zainteresowań
Odbiorcy działań
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej