Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 686 99 65
Telefon
14 686 99 65
Adres rejestrowy
Ulica
Gnojnik 507
Kod pocztowy
32-864
Miejscowość
Gnojnik
Województwo
małopolskie
Powiat
brzeski
Gmina
Gnojnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000030427
REGON
85252545000000
NIP
869-17-66-647
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym.
 • Działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości
 • Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo.
 • Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi.
 • Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie.
 • Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym.
 • Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
 • Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
 • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 • Poprawę warunków środowiskowych - w tym materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką poprzez tworzenie i powadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS - w tym placówek pobytu dziennego, Domów Dziecka, świetlic integracyjnych
 • Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
 • Doradztwo i opiekę prawną - pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.
 • Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Aldona Szot, członek
Juatyna Bakalarz, sekretarz
Helena Jaje, skarbnik
Aneta Rzepa, wiceprezes
Ewa Cierniak-Lambert, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej