Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym "Pomocna Dłoń"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
14 686 99 65
Telefon
14 686 99 65
Adres rejestrowy
Ulica
Gnojnik 507
Kod pocztowy
32-864
Miejscowość
Gnojnik
Województwo
małopolskie
Powiat
brzeski
Gmina
Gnojnik
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000030427
REGON
85252545000000
NIP
869-17-66-647
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
33
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest m.in.:

 • Wspieranie szeroko pojętej pomocy innym.
 • Działanie na rzecz służby zdrowia i poprawy dostępności do usług medycznych, zwłaszcza mieszkańcom małych miejscowości
 • Promowanie idei integracji ludzi zdrowych i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania - w tym upośledzonych umysłowo.
 • Aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomani i nikotynizmowi.
 • Zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkich form przemocy w rodzinie.
 • Niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym.
 • Prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej.
 • Pomoc ofiarom wypadków komunikacyjnych
 • Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez:

 • Poprawę warunków środowiskowych - w tym materialnych - sprzyjających pełnemu fizycznemu i osobowemu rozwojowi ludzi objętych opieką poprzez tworzenie i powadzenie: Warsztatów Terapii Zajęciowej, DPS - w tym placówek pobytu dziennego, Domów Dziecka, świetlic integracyjnych
 • Wydawanie, w miarę potrzeby, własnych czasopism, biuletynów, broszur, ulotek, opracowań książkowych, nagrań audio, wideo, oraz materiałów na nośnikach elektronicznych.
 • Doradztwo i opiekę prawną - pomoc w zakresie umożliwienia pełnego korzystania z ochrony prawnej dla ofiar przestępstw, w tym przede wszystkim wypadków drogowych.
 • Doradztwo i pomoc prawną dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, oraz kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
porządek, bezpieczeństwo publiczne
pomoc w samozatrudnieniu
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Zarząd

Aldona Szot, członek
Juatyna Bakalarz, sekretarz
Helena Jaje, skarbnik
Aneta Rzepa, wiceprezes
Ewa Cierniak-Lambert, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej