Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Głubczycki Klub Abstynenta
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
607 832 297
Adres rejestrowy
Ulica
Niepodleglości 14
Kod pocztowy
48-100
Miejscowość
Głubczyce
Województwo
opolskie
Powiat
głubczycki
Gmina
Głubczyce
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Bezkolizyjny dojazd wózkami inwalidzkimi.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000038973
REGON
53238954600000
NIP
748-14-98-192
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Misja:

 • Krzewienie trzeźwości i abstynencji jako warunku moralnego i materialnego dobra narodu.
 • Niesienie pomocy osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz osobom współuzależnionym, stworzenie im możliwości rehabilitacji i readaptacji społecznej, a także wspieranie ich rozwoju osobistego po zakończeniu procesu leczenia odwykowego.
 • Propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.
 • Przeciwdziałanie zjawiskom alkoholizmu, narkomanii i innym patologiom, szczególnie w obszarach zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania:

 • Oddziaływanie na osoby nadużywające środki psychoaktywne poprzez działania informacyjne, rozmowy, spotkania, organizowanie imprez abstynenckich itp.
 • Udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej.
 • Działalność informacyjna, profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży - doraźnie.
 • Współpraca z Kościołem oraz instytucjami i organizacjami działającymi na tym samym polu.
 • Wsparcie oraz pomoc organizacyjna dla grup samopomocowych.
 • Organizowanie zajęć edukacyjno - warsztatowych.
 • Organizowanie imprez turystyczno - krajoznawczych dla członków klubu, sympatyków.
 • Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej