Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Czy wiesz, że ngo.pl ma swój sklep? Praktyczne poradniki, kursy online Odwiedź sklep.ngo.pl

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"

Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
501 599 266
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
Codziennie, telefonicznie i e-mailowo. Spotkania prosimy anonsować telefonicznie, Ryszard Markiewicz
Ulica
Wiśniowa 56 lok. 110
Kod pocztowy
02-520
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Mokotów
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Potrzeba pomocy tylko w pokonaniu schodów - I piętro (udzielamy takiej, łącznie z wniesieniem wózka po schodach), poza tym szerokie korytarze i drzwi do siedziby oraz toalet.
Adres kontaktowy
Ulica
J. Conrada 10 lok. 185
Kod pocztowy
01- 922
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Bielany
Adres biura
Dni i godziny pracy
w godz. 14.00 - 15.00
Ulica
J. Conrada 10 lok. 185
Kod pocztowy
01- 922
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Śródmieście
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000077983
REGON
01641207800000
NIP
5213111944
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2011
Ludzie
Liczba członków
156
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Naszym celem jest promowanie nowoczesnych technik (CAD/CAM/CAE/CNC … i inne), w skrócie CAx oraz:

  1. pozyskanie zrozumienia i poparcia organizacji gospodarczych, naukowych, środowisk inżynierów i techników oraz nauczycieli szkół średnich do idei upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich CAD/CAM/CAE …;
  2. szeroko rozumiana działalność informacyjna i popularyzatorska osiągnięć naukowych i praktycznych z dziedziny komputerowego wspomagania prac inżynierskich (Forum Inżynierskie ProCAx, warsztaty, konkursy projektowe);
  3. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi komputerowymi systemami inżynierskimi (Forum Inżynierskie ProCAx, Warsztaty dla nauczycieli szkół technicznych, konkursy dla studentów);
  4. wypracowanie systemu stanowiącego ofertę systematycznego aktualizowania wiedzy dla środowisk inżynierskich (Certyfikat umiejętności CAx).

About

Our goal is to promote modern techniques (CAD / CAM / CAE / CNC … and others), in short CAx and:

1) gaining understanding and support of economic and scientific organizations, environments of engineers and technicians as well as high school teachers for the idea of dissemination of CAD / CAM / CAE computer ederstood information and dissemination of scientific and practical achievements in the field of computer-aided engineering work (ProCAx Engineering Forum, workshops, design competitions); 3) creating a platform for the exchange of information and experience between people and institutions interested in computer engineering systems (ProCAx Engineering Forum, Workshops for technical school teachers, competitions for students); 4) developing a system systematic updating of knowledge for engineering environments (CAx Skills Certificate).

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Odbiorcy działań

Zarząd

Ryszard Markiewicz, Sekretarz Generalny
Marek Wyleżoł, v-ce Prezes d/s współpracy z edukacją
Włodzimierz Adamski, Prezes Zarządu
Mieczysław Płocica, v-ce Prezes d/s współpracy z przemysłem
Wojciech MUSIAŁ , Członek Zarządu
Krzysztof Twardoch, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej