Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
16 621 46 87
Telefon
16 621 24 43
Adres rejestrowy
Ulica
Osiedle Jagiellonów 1
Kod pocztowy
37-500
Miejscowość
Jarosław
Województwo
podkarpackie
Powiat
jarosławski
Gmina
Jarosław
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba stowarzyszenia mieści się na parterze budynku z wejściem z chodnika.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000282287
REGON
18025985300000
NIP
792-19-42-551
Rok powstania
2007
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2009
Ludzie
Liczba członków
207
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Organizacja jest rzecznikiem dziecka, promuje i chroni jego prawa, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, prawnych opiekunów. Towarzystwo wspiera wielostronny rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną, kulturalną. Wspiera rozwój i integrację ze środowiskiem dzieci niepełnosprawnych, udziela pomocy specjalistycznej i finansowej rodzinom tych dzieci.
Udziela pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych.
Prowadzi działalność charytatywną. Inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie w wychowaniu dzieci szczególnie dzieci zagrożonych patologią społeczną, odrzuceniem i niepełnosprawnych. Prowadzi działalność profilaktyczną chroniącą dzieci i młodzież przed wszelkimi formami przemocy i uzależnień. Prowadzi własną placówkę opiekuńczo wychowawczą o charakterze socjoterapeutycznym, placówki wypoczynku i rehabilitacji. Każdego roku staramy się zabrać jak najwięcej dzieci pochodzących z rodzin słabo sytuowanych i zagrożonych wykluczeniem na różne formy wypoczynku, w tym również dzieci niepełnosprawne i dzieci z domu dziecka.

Prowadzone działania:

  • organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci szczególnej troski wychowawczej i dzieci chorych, w tym turnusów rehabilitacyjnych
  • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
  • organizacja imprez środowiskowych o charakterze integracyjnym z okazji Dnia Dziecka
  • punkt poradnictwa dla rodziców przeżywających kłopoty wychowawcze ze swoimi dziećmi przy Środowiskowym Ognisku, w tym "Szkoły dla rodziców"
  • udzielanie pomocy materialnej i finansowej potrzebującym rodzinom
  • prowadzenie Funduszu Pomocy Chorym Dzieciom
  • prowadzenie działalności charytatywnej, w tym bali charytatywnych
  • realizacja projektów w partnerstwie ze szkołami, stowarzyszeniami i władzami samorządowymi
  • realizacja zadań zlecanych przez różne szczeble samorządu terytorialnego
  • prowadzenie kampanii społecznej promującej mądre rodzicielstwo bez stosowania przemocy.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
edukacja dzieci i młodzieży
prawa dziecka
Odbiorcy działań

Zarząd

Elżbieta Rejent, członek zarządu
Stanisława Glesman, sekretarz
Beata Kroczek, skarbnik
Grażyna Bochenek, zastępca prezesa
Anna Korczewska, prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej