Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak założyć organizację pozarządową Dowiedz się, zadaj pytania ekspertce. Przyjdź na webinar >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
602 656 179
Telefon
12 285 09 50
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Krakowskie Przedmieście 116
Kod pocztowy
32-087
Miejscowość
Zielonki
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Zielonki
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
brak podjazdu
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000048345
REGON
35724014700000
NIP
9441993360
Rok powstania
2001
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2005
Ludzie
Liczba członków
26
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj nas

przekaż 1,5% podatku

Misja:

Pomysły i potrzeby zwykłych ludzi zamieniamy na działania. Prowadzą one do ciągłego doskonalenia sfer ducha, ciała i umysłu. Działamy wspólnie. Promujemy postawy utożsamiające się z najwyższymi wartościami i dbającymi o wspólne dobro, jakimi są otaczające nas środowisko i ludzie.
Masz ciekawe pomysły, przyłącz się do nas!

Prowadzone działania:

Członkowie stowarzyszenia i nasi wolontariusze już na stałe wpisali się w okoliczny krajobraz, przekuwając swoje pomysły na wspólne inicjatywy. Współtworzą wiele lokalnych imprez, a także realizują samodzielne projekty głównie dla dzieci i młodzieży.

Motywem przewodnim większości naszych projektów jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów. Przy ich realizacji współpracujemy ze specjalistami i z lokalnymi samorządami.

Podstawowe źródła finansowania projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.

Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.

Status OPP poszerza nasze możliwości, nawiązujemy szerszą współpracę zarówno z beneficjentami naszych przedsięwzięć, jak również z osobami wspierającymi nas finansowo. Tym samym jest to powód do dumy i zarazem wyzwanie do podejmowania coraz śmielszych przedsięwzięć.

Główne obszary działania stowarzyszenia:

  • edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych
  • upowszechnianie wiedzy o kulturze, historii i lokalnym dziedzictwie
  • inicjowanie, wspomaganie, propagowanie i realizowanie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną i umacniających samorządność
  • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenie wiedzy w zakresie "małej" ekonomii.

Ważniejsze, zrealizowane projekty:

Ekologiczny projekt edukacyjny „Termoaktywni” - Projekt realizowany na obszarze całej małopolski ze szczególnym udziałem gmin z powiatu krakowskiego i limanowskiego. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych >5klasy (zajęcia szkolne) oraz do młodych uczestników wydarzeń lokalnych. Głównym przesłaniem projektu jest przekazanie w przystępny sposób informacji, że jakość powietrza zależy także od ilości energii jaką zużywamy do ogrzewania naszych domów. Na przygotowanych z różnych materiałów makietach domów, w postaci doświadczeń fizycznych i chemicznych zaprezentowane zostaną właściwości izolacyjne i przewodzące podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie. Izolacyjność makiet domów wyposażonych w grzałki będzie oceniana przy użyciu kamery termowizyjnej. Uwaga zostaje zwrócona na tzw. mostki cieplne i "pseudo oszczędności" np. w mocowaniu okien i drzwi. Projekt zrealizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 55.900 zł oraz gmin: Zielonki (5.000 zł), Michałowice (5.000 zł), Mszana Dolna (1.000 zł), Igołomia Wawrzeńczyce (3.500 zł).

„Ekospołeczni. Wszystko co chcielibyście wiedzieć o byciu eko, ale baliście się zapytać” - Projekt kierowany do mieszkańców gminy Zielonki, a także do przedsiębiorców lokalnych i działających lokalnie NGO. Koncentruje się na obszarze integracji i aktywności społecznej oraz ekologii. Projekt realizowany w l. 2019-2020 przy wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Narodowego Instytutu Wolności w wysokości 157.206 zł.

Edukacyjny projekt ekologiczny „Powietrze na wagę złota” – edycja 2016, 2017, 2018 i 2019. Stowarzyszenie we współpracy z kołem naukowym Bozon z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, utworzyło sieć monitorującą zanieczyszczenie pyłami powietrza w gminie Zielonki. Sieć składająca się z 16 czujników przy współpracy z Gminą Zielonki rozrosła się do 40. Czujniki umieszczone zostały m.in. na budynkach szkół i mierzą stężenie pyłów PM 2.5 i PM 10 w powietrzu. W czasie rzeczywistym wyniki pomiarów jakości powietrza automatycznie umieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki (SRGZ). Rozmieszczenie czujników zanieczyszczeń w różnych lokalizacjach Poprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne w szkołach z zakresu metod pomiaru jakości powietrza. Zwiększyło to wiedzę o „zachowaniu” pyłów obecnych w powietrzu. Projekt zdobył w 2017 r. laur Polskiej Izby Ekologii w kategorii Edukacja Ekologiczna. Projekt realizowany przy wsparciu Powiatu Krakowskiego w wysokości 8.000 zł w 2016 r., 5.000 zł w 2018 r. i 5.000 zł w 2019 r. oraz Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 9.000 zł w 2016 r., 9.000 w 2017 r. i 8.254 zł w 2019 r.

Projekt ekologiczny „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami” – edycja 2017 i 2019 r. - projekt wspomagający działania edukacyjne samorządów lokalnych w gospodarce odpadami. Głównym przesłaniem projektu jest głoszenie idei zapobiegania powstawaniu odpadów. Prawidłowe sortowanie odpadów jest uznawane za główny czynnik warunkujący osiągnięcie coraz wyższych poziomów recyklingu. Kluczowym elementem realizującym to przesłanie jest organizowana przez Studentów Koła Naukowego Zarządzania AGH zbiórka używanych klocków lego (plastikowe i drewniane), z których studenci zbudowali model złoża surowców, który eksploatowali wraz z uczniami podkrakowskich szkół przez aż 200 h lekcyjnych. Ponadto w projekcie zaplanowano kampanię informacyjną do mieszkańców 5 gmin województwa małopolskiego. Projekt realizowany przy wsparciu odpowiednio: w roku 2017 Powiatu Krakowskiego w wysokości 5.000 zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 32.910,73 zł; w roku 2019 Gminy Zielonki w wysokości 8.000 zł.

Projekt kulturowy "Non omnis moriar - Dziedzictwo kulturowo - historyczne gminy Zielonki - Projekt z 2015 r. polegający na opracowaniu i skatalogowaniu w formie papierowej i elektronicznej zabytkowych nagrobków, pomników, kaplic i pamiątkowych tablic znajdujących się na terenie gminy Zielonki. Uczestnicy zadania sporządzili dokumentację prac (fotograficzną i inwentaryzacyjną) oraz przeprowadzili konsultacje historyczno-archiwalne. Zwieńczeniem projektu była wystawa prac fotograficznych uczestników projektu zorganizowana w Bibliotece Publicznej w Zielonkach oraz podsumowujące spotkanie, wraz z prezentacją zakładki Izby Regionalnej na stronie internetowej biblioteki. Projekt realizowany przy wsparciu Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 7.000 zł.

Projekt edukacyjny dla młodzieży "Akademia Mistrzów" - trzy edycje (2007, 2008 i 2009) -projekt edukacyjny dla młodzieży (rezultat: przygotowanie rekrutującej się spośród studentów - przyszłych pedagogów i nauczycieli, kadry opiekunów do pracy w świetlicach wiejskich; środki: intensywny cykl szkoleń, wykładów i zajęć praktycznych kładących nacisk na kreatywność i kształtowanie cech lidera środowiskowego. W ramach projektu odbywają się m.in.: zajęcia prowadzone metodą skautingu w innowacyjnej formie trzydniowego obozu przetrwania, uczące jak być wzorem dla młodszych; kurs realizacji programu profilaktycznego „Saper, czyli jak rozminować agresję”; naukę prowadzenia zajęć modelarskich, plastycznych, teatralnych, etc.); Projekt uzyskał dofinansowanie Samorządu Województwa Małopolskiego: w 2007 r. - 30.000 zł, w 2008 r.- 22.000 zł, w 2009 r. – 28.000 zł,

Kampania społeczna "Trzeźwa Małopolska - No Promil No Problem" - kampania społeczna kierowana do młodych kierowców w wieku 18 – 30 lat, pasażerów, kursantów szkół nauki jazdy (www.bezpromilowo.pl); główne cele kampanii: kształtowanie nawyku nie prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu i wyboru alternatywnego środka transportu w przypadku stanu nietrzeźwości, tworzenie klimatu społecznego potępienia dla kierowców jeżdżących po pijanemu; budżet kampanii 115.000 zł dofinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego w 2008 r. w wysokości 100.000 zł.

Projekt edukacyjny dla dorosłych "Klub Dobrego Rodzica" - Zorganizowany i poprowadzony gminny punkt konsultacyjno-doradczy dla rodziców. Jedną z inspiracji jego powstania była zgłaszana przez rodziców potrzeba zwiększania ich wiedzy na temat wychowania i rozwoju dzieci - czyli po prostu wiedzy jak być dobrym rodzicem. Odbyliśmy cykl zajęć informatycznych poświęconych uczeniu rodziców metod monitorowania informacji, których poszukuje ich dziecko na stronach internetowych oraz metod wczesnego zapobiegania kontaktom dzieci z niepożądanymi treściami w sieci www. Zrealizowaliśmy także: kurs wychowawczej metody Gordona i Dobsona; spotkania o tematyce dopasowanej do potrzeb uczestników; indywidualne konsultacje. Projekt został powiązany z zajęciami świetlicowymi dla dzieci. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Małopolskiego w wysokości 11.100 zł.

Projekt edukacyjny dla młodzieży "Wirtualne Muzeum Lokalne" - Zaproszona do projektu młodzież stworzyła internetowe muzeum. Jego celem było pokazanie miejscowych pamiątek świadczących o pochodzeniu i kulturze mieszkańców gminy Zielonki, a pośrednio stworzenie pomostu pomiędzy historią i współczesnością, poprzez dialog młodych i pokolenia osób pamiętających stare dzieje gminy. Eksponatami muzeum są: fotografie i opisy różnych pamiątek rodzinnych, przedmiotów codziennego użytku, znanych postaci historycznych, uroczystości, zabytków i ciekawych budowli, fotografie strojów, przykłady legend, gwary, obrzędów i obyczajów, sztuki ludowej i osobliwości, etc. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ w wysokości 23.251,53 zł i Gminy Zielonki.

Projekt edukacyjny dla młodzieży "Dobre Rady na Plastikowe Odpady" we współpracy z Kołem Naukowym Ekospirit działającym przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Spodziewanym efektem jest zwiększenie udziału odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, poprzez edukację, budowanie świadomości ekologicznej młodzieży, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tworzywa sztuczne. Przeprowadzony wśród 652 uczniów cykl interaktywnych warsztatów szkoleniowych stanowił rodzaj "bliskiego spotkania III stopnia" z odpadami, które w odbiorze młodzieży są tylko śmieciem, czyli brudnym składnikiem przydomowego kontenera, drenującym kieszeń rodziców. Pokazujemy, że ten widziany oczami gospodarstwa domowego "śmieć", staje się podmiotem drugiego życia: w środowisku, w obrocie gospodarczym. Że ma on początkowo negatywny, a po wysegregowaniu i odzysku pozytywny wpływ na środowisko, że to żywa energia w naturalnym wydaniu, że jego właściwa i czysta segregacja to nie tylko ulga dla środowiska, ale także mniejsze koszty odbioru u źródła. Zadanie realizowane było przy wsparciu Fundacji PlasticsEurope, Fundacji Nasza Ziemia, MPO w Krakowie oraz GFOŚiGW w Zielonkach.

Projekt edukacyjny dla młodzieży "Komputer - Świat Bez Ograniczeń" - W ramach półrocznego projektu 57 osobowa grupa młodzieży ze szkół gimnazjalnych i średnich, podzielona na podgrupy, brała udział w organizowanych 2 razy w tygodniu zajęciach edukacyjnych. Podczas spotkań informatycznych uczyła się obsługi komputera i oprogramowania służącego przygotowywaniu aplikacji internetowych, samodzielnego konstruowania stron www, zarządzania projektami. W czasie kilku całodniowych, wspólnych wycieczek wyjazdowych, młodzież pozyskiwała materiał informacyjny publikowany później na stronach www. Jednym z rezultatów projektu było zbudowanie i uruchomienie 19 stron internetowych każdej miejscowości gminy, które zaprezentowane zostały na uroczystej sesji zaproszonym gościom. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ w wysokości 24.007,14 zł i Gminy Zielonki.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- szkolenia/eventy ekologiczne

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
edukacja kulturalna
animowanie działań wspólnot lokalnych
edukacja ekologiczna
współpraca z administracją
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Arnold Kuźniarski, prezes
Maciej Trela, wiceprezes
Agata Adamczuk, wiceprezes
Agnieszka Wojdała, sekretarz
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
38191010484401349311210001
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej