Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz"

Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
58 721 53 77
Telefon
58 721 50 99
Telefon
58 721 53 77
Adres rejestrowy
Ulica
Sucharskiego 1
Kod pocztowy
80-601
Miejscowość
Gdańsk
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000160971
REGON
19290492000000
NIP
957-08-56-116
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2010
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Prowadzimy schroniska dla bezdomnych kobiet i dzieci.

Jesteśmy członkiem Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności.

W ramach działalności na rzecz osób bezdomnych prowadzimy:

 • Szkołę dla Rodziców
 • Mediacje rodzinne
 • Grupy psychologiczno - terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Warsztaty zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Projekty adresowane do: ofiar przemocy, osób zaburzonych psychicznie, osób starszych, osób uzależnionych od alkoholu, samotnych rodziców, młodzieży i dzieci.

Nasze działania zmierzają do:

 • przeciwdziałania negatywnym skutkom ubóstwa i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży dorastających w warunkach życia w schronisku dla osób bezdomnych;
 • wzrostu świadomości rodzica nt. zagrożenia wykluczeniem społecznym, zjawiska dziedziczenia ubóstwa oraz wpływem tych zjawisk na rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne oraz fizyczne dzieci i młodzieży również w życiu dorosłym;
 • rozwoju osobowości dzieci i młodzieży;
 • nabycia umiejętności wyrażania siebie, asertywnego zachowania, umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami (lęk, agresja, itp.) i z sytuacją trudną, kształtowanie pozytywnej samooceny i rozwijanie poczucia godności, tworzenia planów, organizacji czasu wolnego;
 • rozwijania i pogłębiania zainteresowań;
 • rozwoju procesów intelektualnych, w tym myślenia twórczego; kształtowania postaw odkrywczych przeciwdziałaniu problemom edukacyjnym;
 • wzmacniania rozwoju osobistego, społecznego i fizycznego dzieci i młodzieży; kształtowania wrażliwości i empatii poprzez zajęcia grupowe.

Wydaliśmy publikację dotyczącą zjawiska przemocy w bezdomności opracowaną przez dr Beatę Pawlik-Popielarską.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej