Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Stowarzyszenie "Enter Art"
Kontakt
Telefon
503 308 287
Adres rejestrowy
Ulica
Stroma 3
Kod pocztowy
62-040
Miejscowość
Puszczykowo
Województwo
wielkopolskie
Powiat
poznański
Gmina
Puszczykowo
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000178540
REGON
63453022400000
NIP
778-14-14-302
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Nie
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Stowarzyszenie Artystów ENTER ART to grupa twórców, plastyków, muzyków, ludzi teatru, pedagogów i psychologów, których głównym celem jest promowanie uczestnictwa w kulturze, zachęcanie do brania czynnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym, edukacja poprzez sztukę oraz integracja różnych społeczności i osób w różnym wieku. Pracujemy na rzecz młodych artystów - zapewniamy im zaplecze do tworzenia muzyki. Zatrudniamy artystów, którzy, pracują twórczo dla młodzieży.

Wspieramy młodzież uzdolnioną artystycznie. Przygotowujemy do egzaminów wstępnych do szkół artystycznych (Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej, Studium Piosenkarskiego, Szkoły Filmowej). Wiele osób trafiających do ENTER ART zyskuje uznanie w całym kraju.

Pomagamy dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Uczymy asertywności, wyrażania myśli i uczuć, rozumienia i rozwiązywania codziennych problemów. Rozbudzamy pasje, proponujemy alternatywne formy spędzania wolnego czasu, podnosimy poziom kreatywności, samoświadomości. Stwarzamy warunki sprzyjające oderwaniu się od złych przyzwyczajeń.

Odbywają się u nas zajęcia bębniarskie, wokalne z emisji głosu, rysunkowe, malarskie, wykłady z historii sztuki, warsztaty twórczego myślenia, taneczne, fotograficzne. Realizujemy szeroko pojęty program arteterapeutyczny. Organizujemy akcje plenerowe, happeningi z udziałem publiczności, spotkania ze znanymi twórcami. Udostępniamy pracownie dla artystów.

Współpracujemy ze szkołami, świetlicami socjoterapeutycznymi, domami dziecka, pogotowiem opiekuńczym, organizacjami pozarządowymi. Realizujemy projekty kulturalne oraz z zakresu pomocy społecznej, wspierane przez Urząd Miasta Poznania. Nasza działalność cieszy się poparciem ważnych instytucji kulturalnych a także znanych i zasłużonych ludzi sztuki.

Inicjatorką i Prezesem Stowarzyszenia jest Luiza Niedźwiecka-Kowalonek, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Poznania i Medalu Młodej Sztuki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
muzyka
teatr
film
taniec
sztuki wizualne, wzornictwo
literatura, czasopisma
animacja społeczno-kulturalna
edukacja kulturalna
profilaktyka uzależnień
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
prawa dziecka
równouprawnienie kobiet i mężczyzn
prawa konsumentów
zakładanie fundacji, stowarzyszenia
sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
porady prawne, pomoc prawna
dostarczanie informacji o źródłach finansowania
pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
budowanie zespołu i zarządzanie nim
PR i promocja organizacji
wsparcie lokalowe, techniczne
pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
aktywizacja lokalna
współpraca z administracją
współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
zrzeszanie organizacji pozarządowych (np. lokalnych, regionalnych, branżowych)
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
działalność na rzecz integracji europejskiej
promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Zarząd

Jan Kurek, Rada Stowarzyszenia
Dobrochna Friedrich, Rada Stowarzyszenia
Michał Kowalonek, Wiceprezes Stowarzyszenia
Luiza Niedźwiecka-Kowalonek, Prezes Stowarzyszenia
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej