Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 242 316
Adres rejestrowy
Dni i godziny pracy
codziennie w godz. 8.00 - 15.00 dyżury specjalistów: poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00
Ulica
Piłsudskiego 9
Kod pocztowy
42-700
Miejscowość
Lubliniec
Województwo
ŚLĄSKIE
Powiat
lubliniecki
Gmina
Lubliniec
Dane rejestrowe
Forma prawna
KRS
0000314665
REGON
15157404300000
NIP
575-17-19-846
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
Ludzie
Liczba członków
20
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Do najważniejszych zadań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu należy:

  • upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka poprzez prelekcje i publikacje
  • interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dziecka
  • prowadzenie działalności kontrolnej i profilaktycznej
  • monitorowanie przestrzegania praw dziecka hospitalizowanego
  • przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności na rzecz ochrony praw człowieka
  • udzielanie w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży
  • organizowanie imprez i kolonii dla dzieci
  • prowadzenie terapii dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu był organizatorem dwóch edycji Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich, przygotowanej dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.
Przedsięwzięcie było unikatowe w skali kraju, ponieważ w Projekcie uczestniczyła młodzież z terenu aż trzech powiatów: lublinieckiego, oleskiego oraz tarnogórskiego.
Wszechnica kierowania była dla klas przedmaturalnych, liceów oraz techników. Głównym celem projektu były działania podnoszące świadomość oraz kulturę młodzieży w korzystaniu z instrumentów prawnych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw.
W 2007 roku realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty, a mianowicie: Cykl szkoleń z I Pomocy i Ratownictwa Przedmedycznego. Projekt realizowany był na terenie lublinieckich Gimnazjów i miał na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugi projekt to - Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w nauce. Projekt miał swoją kontynuację w 2008roku i skierowany był do dzieci i młodzieży, która boryka się z nadpobudliwością psychoruchową bądź innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi niejednokrotnie prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie społecznej. Realizacja projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu przez Burmistrza Miasta Lublińca. Poza tym organizujemy dla dzieci olimpiady szachowe, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców.
W 2009 realizowane były dwa projekty: "Program terapii dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce" oraz "Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich - program edukacji prawnej".
Upowszechniamy prawa dziecka w placówkach oświatowych, szkolimy Rady Pedagogiczne i rodziców.
Prowadzimy ośrodek mediacyjny i interwencyjny.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
porządek, bezpieczeństwo publiczne
prawa dziecka

Zarząd

Jolanta Szuba, sekretarz
Romualda Kulibaba, skarbnik
Jerzy Orszulak, przewodniczący
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej