Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Logo 1,5%
Tej organizacji możesz przekazać 1,5% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
604 242 316
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Dni i godziny pracy
codziennie w godz. 8.00 - 15.00 dyżury specjalistów: poniedziałki w godz. 16.00 - 18.00
Ulica
Piłsudskiego 9
Kod pocztowy
42-700
Miejscowość
Lubliniec
Województwo
śląskie
Powiat
lubliniecki
Gmina
Lubliniec
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Tak
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
biuro usytuowane jest na parterze, przed wejściem jest możliwość skorzystania w domofonu
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000314665
REGON
15157404300000
NIP
5751719846
Rok powstania
2000
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2008
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Wesprzyj Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka

przekaż darowiznę

Do najważniejszych zadań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu należy:

  • upowszechnienie wiedzy na temat Konwencji o Prawach Dziecka poprzez prelekcje i publikacje
  • interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dziecka
  • prowadzenie działalności kontrolnej i profilaktycznej
  • monitorowanie przestrzegania praw dziecka hospitalizowanego
  • przygotowanie dzieci i młodzieży do działalności na rzecz ochrony praw człowieka
  • udzielanie w wyjątkowych sytuacjach pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży
  • organizowanie imprez i kolonii dla dzieci
  • prowadzenie terapii dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania:

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu był organizatorem kilku edycji Młodzieżowej Wszechnicy Praw Obywatelskich, przygotowanej dla młodzieży szkół średnich w ramach Programu Edukacji Prawnej.

Przedsięwzięcie było unikatowe w skali kraju, ponieważ w Projekcie uczestniczyła młodzież z terenu aż trzech powiatów: lublinieckiego, oleskiego oraz tarnogórskiego.
Wszechnica kierowania była dla klas przedmaturalnych, liceów oraz techników. Głównym celem projektu były działania podnoszące świadomość oraz kulturę młodzieży w korzystaniu z instrumentów prawnych oraz umiejętności dochodzenia swoich praw. Projekty finansowane były przez Fundację St. Batorego i FIO.
W 2007 roku realizowaliśmy jeszcze dwa inne projekty, a mianowicie: Cykl szkoleń z I Pomocy i Ratownictwa Przedmedycznego. Projekt realizowany był na terenie lublinieckich Gimnazjów i miał na celu przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Drugi projekt to - Terapia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w nauce. Projekt miał swoją kontynuację w 2008 roku i skierowany był do dzieci i młodzieży, która boryka się z nadpobudliwością psychoruchową bądź innymi dysfunkcjami uniemożliwiającymi niejednokrotnie prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie społecznej. Realizacja projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu przez Burmistrza Miasta Lublińca. Poza tym organizujemy dla dzieci olimpiady szachowe, zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz grupy wsparcia dla rodziców.
W 2009 realizowane były dwa projekty: "Program terapii dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce" oraz "Młodzieżowa Wszechnica Praw Obywatelskich - program edukacji prawnej". W następnych latach skupialiśmy się na prowadzeniu działalności interwencyjnej, utworzyliśmy też Ośrodek Mediacji, w którym pracuje trzech wykwalifikowanych mediatorów. Mediacje prowadzone są w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. Od trzech lat realizujemy też duże przedsięwzięcie skierowane do rodzin a w szczególności dzieci potrzebujących profesjonalnego wsparcia. Tytuł Projektu: „ Silna rodzina – szczęśliwe dzieci.” Głównym celem naszego projektu było zwiększenie dostępu do bezpłatnej, interdyscyplinarnej pomocy dla rodzin z terenu miasta Lublińca, mających trudności w wypełnianiu zadań wychowawczych wobec dzieci; będących w silnym konflikcie; rozstaniu lub doświadczających trudności we współpracy rodzicielskiej po rozstaniu. Zapewnienie bezpłatnej pomocy specjalisty podczas dyżurów i konsultacji oraz zapewnienie bezpłatnej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego.W oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistów zakładaliśmy że projekt wpłynie w sposób trwały, pozytywny i skuteczny na kondycję psychiczną i funkcjonowanie interpersonalne adresatów, pomoże w wyjściu z kryzysu. Rezultaty jakie zakładaliśmy to: poprawa umiejętności wychowawczych, obniżenie siły konfliktu między rodzicami, wzrost świadomości co do potrzeb dziecka w sytuacji konfliktu rodziców, zniwelowanie negatywnego nastawienia do drugiego z rodziców, rozwijanie umiejętności dążenia do kompromisu zgodnego z dobrem dziecka. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Miasta Lublińca.

W sposób systematyczny upowszechniamy prawa dziecka w placówkach oświatowych, szkolimy Rady Pedagogiczne i rodziców. W spieramy finansowo placówki oświatowe pokrywając koszty zajęć rozwijających dla dzieci, organizujemy wyjazdy na obozy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Jesteśmy członkiem zespołu interdyscyplinarnego, współpracujemy w instytucjami z naszej gminy i powiatu.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - Ośrodek Mediacji.

Zarząd

Jolanta Szuba, przewodnicząca
Romualda Kulibaba, sekretarz
Jolanta Syguda, skarbnik
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
14105011551000002232572392
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej