Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fundacja "Wiatrak"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
52 323 48 10
Telefon
52 323 48 11
Adres rejestrowy
Ulica
Bołtucia 7
Kod pocztowy
85-796
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
Bydgoszcz
Dane rejestrowe
Forma prawna
Fundacja
KRS
0000175233
REGON
09315516700000
NIP
554-25-59-203
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2004
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Działalność Fundacji skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, ale przygotowywane projekty dotyczą także dorosłych i starszych. Szczególną troską obejmujemy osoby niepełnosprawne i potrzebujące.

Fundacja powstała, aby rozpowszechniać kulturę i sztukę, a poprzez nie promować wartości wychowawcze. Do podstawowych zadań należy kultywowanie zwyczajów i tradycji polskiej, a także zapoznawanie z kulturą europejską. Cele Fundacji to: działalność pro rodzinna, oświatowo-wychowawcza i sportowo-rekreacyjna. Prowadzone są również projekty na rzecz ochrony środowiska, profilaktyki i opieki zdrowotnej.

Powyższe cele Fundacja "Wiatrak" realizuje m.in. poprzez systematyczną pracę z dziećmi i młodzieżą, organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki, sympozjów, konferencji, imprez artystycznych i sportowych, wypoczynku, turystyki krajowej i zagranicznej. Prowadzone jest także doradztwo w zakresie porad psychologiczno-pedagogicznych, psychiatrycznych, prawnych oraz terapii z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przezwyciężania trudności wychowawczych.

Reklama

Treści związane z organizacją na ngo.pl

Publicystyka
24.11.2015
Dla osób z Fundacji „Wiatrak” w Bydgoszczy uśmiech drugiego człowieka jest na miarę złota. Niedawno znaleźli receptę, aby widzieć go codziennie. Taką szansę dają Kilometry Dobra. Katarzyna Hejda, koordynatorka projektu w „Wiatraku”, opowiada o przebiegu ogólnopolskiej kampanii charytatywnej.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
pomoc w samozatrudnieniu
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe
integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji
działalność na rzecz integracji europejskiej

Zarząd

Rafał Zięba, Członek Zarządu
Tomasz Schmidt, Członek Zarządu
Kamila Muszyńska, Członek Zarządu
Anna Leszczyńska, Członek Zarządu
Krzysztof Buchholz, Prezes
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej