Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło Katowickie
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
730 930 112
Telefon
502 842 869
Adres rejestrowy
Możliwość wizyt osobistych
Tak
Ulica
Bracka 18
Kod pocztowy
40-858
Miejscowość
Katowice
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
Utrudniona
Dane rejestrowe
Forma prawna
Jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną
KRS
0000453170
REGON
24320459100000
NIP
6342579029
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2013
Ludzie
Liczba członków
39
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Podstawowym celem i zadaniem placówek (Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych) jest udzielenie pomocy osobom bezdomnym, w głównej mierze mężczyznom oraz osobom starszym, niepełnosprawnym, ubogim, poprzez przezwyciężanie trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli.

Koło zamierza ograniczyć ponowną degradację społeczną i biologiczną swoich podopiecznych poprzez zapewnienie całodobowego schronienie, wyżywienia (gorący posiłek i suchy prowiant), środków czystości i higieny osobistej oraz możliwość kąpieli. Ponadto dostarcza odzież, bieliznę osobistą, obuwie, gwarantuje i organizuje pomoc medyczną, psychologiczną, usługi pralnicze i fryzjerskie.

Działania Koła Katowickiego ukierunkowane są, ku temu, aby osoby bezdomne stały się samodzielne i nauczyły się na nowo prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Instytucja podejmuje zatem systemową i długofalową pomoc w stosunku do swoich podopiecznych polegającą na zachęcaniu i wspieraniu w podejmowaniu leczenia odwykowego, odbudowywaniu utraconych, bądź zerwanych więzi rodzinnych, pomoc w załatwianiu świadczeń emerytalnych czy rentownych.

Ponadto Towarzystwo od wielu lat prowadzi zadanie streetworking, którego działania ukierunkowane są na profilaktykę, przeciwdziałanie oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezdomnych, przebywających w śródmieściu miasta Katowice, jego okolicach i w miejscach niemieszkalnych, np. ogródkach działkowych, kanałach ciepłowniczych itp.

Reklama

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną.

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
schronienie, nocleg

Zarząd

Krzysztof Podlas, Prezes Zarządu
Artur Dyrcz, V-ce Prezes Zarządu
Piotr Brzęk, Sekretarz
Zygmunt Klim, Skarbnik
Katarzyna Kardas, Członek Zarządu
Eugenia Głąb, Członek Zarządu
Marta Janota, Członek Zarządu
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
11 1050 1214 1000 0023 2819 0612
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele pożytku publicznego
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej