Spis organizacji - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE"
Logo 1%
Tej organizacji możesz przekazać 1% swojego podatku.
Kontakt
E-mail
Pokaż
Telefon
22 823 82 32
Adres rejestrowy
Ulica
Lelechowska 5
Kod pocztowy
02-351
Miejscowość
Warszawa
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Dzielnica
Ochota
Utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami
Siedziba na parterze, podjazd i szerokie drzwi.
Dane rejestrowe
Forma prawna
Stowarzyszenie rejestrowe
KRS
0000175359
REGON
01557797200000
NIP
5262725824
Rok powstania
2003
Organizacja pożytku publicznego
Tak
od roku 2006
Ludzie
Liczba członków
15
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie oraz popieranie i finansowanie inicjatyw społecznych i ekonomicznych zmierzających do przeciwdziałania marginalizacji społecznej oraz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w społeczności lokalnej, podnoszenie poziomu świadomości obywatelskiej, upowszechnianie wiedzy z zakresu kultury i sztuki, edukacja, oświata i wychowanie oraz integracja społeczna - w szczególności:

  • osób zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych,
  • rodzin dysfunkcyjnych,
  • osób niepełnosprawnych,
  • dzieci i młodzieży,
  • osób starszych,
  • osób nieporadnych życiowo.

Realizowane projekty:

Prowadzenie Klubu Rodzin Abstynenckich Ostoja
Program skierowany jest w szczególności do osób uzależnionych i ich rodzin w okresie zdrowienia. Znaczna grupa spośród nich to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu szkód, jakie alkohol spowodował w ich życiu, a także w życiu osób im najbliższych problemy zdrowotne, finansowe, zawodowe, rodzinne, oraz natury psychologicznej i duchowej. Po wieloletnim trwaniu w nałogu i zakończeniu terapii muszą zmierzyć się z otaczającą ich rzeczywistością i podejmą trud zrekonstruowania swojego życia. Z uwagi na różnorodność i głębokość występujących deficytów, proces rehabilitacji i readaptacji społecznej powinien obejmować wszystkie obszary ich funkcjonowania.

Klub Młodzieżowy JAKUB
Program skierowany jest do dzieci w okresie dorastania w wieku 11-17 lat, mieszkających na Ochocie, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Klub "Jakub" zapewnia uczestnikom różnorodne i atrakcyjne formy zagospodarowania czasu wolnego, jak również umożliwia uzyskanie specjalistycznej pomocy i wsparcia w zakresie występujących problemów wynikających z dysfunkcji bądź deficytów środowiska rodzinnego. Specjalnie przygotowany program wspiera rozwój osobisty młodych ludzi, rozwija i kształtuje ich osobowości, dostarcza pozytywnych wzorców i formuje system wartości. Zajęcia w klubie chronią młodych ludzi przed podejmowaniem ryzykownych zachowań oraz dostarczają umiejętności i wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień i prowadzenia zdrowego stylu życia.

Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA
Gazeta Ruchu Abstynenckiego GRA adresowana jest do mieszkańców Warszawy, w tym do: środowisk abstynenckich, pacjentów poradni i oddziałów odwykowych, pacjentów innych przychodni, klientów Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na łamach gazety przedstawiana jest problematyka z dziedziny uzależnień i rehabilitacji osób uzależnionych, zagadnienia związane ze współuzależnieniem, DDA i przemocą. Prezentowane są przykłady z działalności klubów abstynenckich, promowany jest wolontariat. Gazeta promuje też kampanie społeczne i trzeźwościowe, zachęca do pracy nad rozwojem osobistym. Pełni role informacyjną zamieszczając adresy poradni i szpitali, adresy stołecznych klubów abstynenckich, recenzje literatury przydatnej w procesie trzeźwienia i rozwoju osobistego. Ważną stała rubryką są "Tematy warszawskie" promujące ludzi związanych z Warszawą, przybliżające historie stolicy, promujące zabytki.

Reklama

Obszary działań i ich odbiorcy

Obszary działań
profilaktyka uzależnień
pośrednictwo pracy
doradztwo zawodowe

Zarząd

Marek Tadeusz Nowicki, prezes
Jacek Kodym, zastępca prezesa
Karolina Żarczyńska, zastępca prezesa
Reklama
Redakcja ngo.pl nie odpowiada za treść profili organizacji
Numer konta organizacji:
Sugerowany tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe
Darowiznę możesz odliczyć od podatku! Dowiedz się więcej